Webbverktyg för att inkluderar personer med funktionsnedsättning i idrottsverksamhet

Finlands Svenska Idrotts projekt ”Vi också” har publicerat den första svenskspråkiga sidan i Finland med samlad information om anpassad motion och paraidrott.

Nätsidan “Infobank om anpassad motion och paraidrott” innehåller material för föreningar för att kunna utveckla på sin verksamhet så att allt fler, oberoende funktionsförmåga kan delta och känna sig inkluderade i verksamheten. 

“Jag har känt till behovet av en nätsida i flera år och äntligen fick vi möjligheten till att genomföra det. Nätsidan innehåller korta inslag om ämnen som: tillgänglighet, hjälpmedel och hur föreningen kan marknadsföra och ta i beaktande målgruppen. Vi hoppas att det här leder till att allt fler föreningar hittar modet och orken till att öppna upp för personer med en funktionsnedsättning eller långtidssjukdom, säger Lotta Nylund, projektledare på Finlands Svenska Idrott. 
Vi också-projektet främjar jämlikhet på idrottsfältet för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukdom, genom att öka på deras möjligheter att röra på sig och motionera. Projektet är finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mer om projektet på vår webbsida.

Infobanken är en översättning av Finlands Paralympiska Kommitténs projekt Avoimet ovets nätsida. Bekanta dig med den finska webbsidan här.

För mera information

Lotta Nylund, projektledare Vi också
Finlands Svenska Idrott 

+358406606847
lotta.nylund@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt