Har du erfarenhet av osakligt bemötande eller trakasserier inom idrotten?

Idrotten ska ge glädje, känsla av att lyckas och ge nya vänner. Dock har ca 30% av unga uppgett att de upplevt mobbning eller diskriminering inom sin idrottshobby. Av de unga som tillhör en sexuell minoritet har 60 % meddelat att de blivit mobbade i sin idrottshobby (Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018). 

Finlands centrum för etik inom idrotten (FCEI) publicerade år 2020 en omfattande utredning kring trakasserier inom finländsk idrott. Ur rapporten framgår att var tredje kvinna och var femte man har utsatts för (sexuella) trakasserier inom tävlingsidrotten. En stor riskgrupp som utsätts för trakasserier är personer som tillhör en minoritetsgrupp. Inom gruppen män är det särskilt män som tillhör en sexuell minoritet som har högst risk att bli utsatta för trakasserier. (Härinitä Suomalaisessa kilpaurheilussa, 2020)

Finlands Svenska Idrott har nolltolerans gentemot trakasserier och motsvarande osakligt beteende. För erbjuda stöd till dem som upplevt och blivit utsatta för osakligt beteende vill Finlands Svenska Idrott medvetandegöra och synliggöra tjänsten “Du är inte ensam”.

Tjänsten “Du är inte ensam” koordineras av Befolkningsförbundet tillsammans med idrottsförbund. Den är avsedd att erbjuda professionell samtalsstöd för vem som helst som upplevt eller bevittnat diskriminering, sexuella trakasserier, övergrepp, våld eller annat osakligt bemötande inom idrotten. Stödtjänsten är gratis, det kan göras anonymt och kontakten kan vara i form av samtal eller chatt.  

Syftet med tjänsten är att främja allas rätt till att uppleva en trygg idrott. Genom att marknadsföra och kommunicera om tjänsten på föreningens hemsida kan ni motverka osakligt beteende, genom kunskapsspridning om osakligt beteende och professionell samtalstöd. Även föreningen kan få hjälp och stöd i att utreda svåra fall där det förekommit osakligt beteende. Det är fritt att kontakta på svenska men svaren är för det mest på finska och engelska (vid behov konsulteras och Finlands Svenska Idrott)

Ett sätt att synliggöra tjänsten är genom att använda “Du är inte ensam” tjänstens logon som du hittar nedan: 

Alla har rätten att bli bemött jämställt och respektfullt.

Kategorier:
Allmänt