Ryska och belarusiska idrottare bör fortsättningsvis utestängas från internationell verksamhet

Pressmeddelande 23.9.2022

De nordiska olympiska kommittéerna och idrottsförbunden, inklusive Finlands Svenska Idrott, har gemensamt tagit ställning att fortsättningsvis inte tillåta ryska och belarusiska idrottare och beslutsfattare inom den internationella idrottsverksamheten. Det gemensamma ställningstagandet riktas till de internationella och europeiska olympiska kommittérna, liksom paralympiska kommittén, som en följd av fortsatta krigsförbrytelser av Ryssland mot Ukraina och en pågående diskussion om att tillåta ryska och belarusiska idrottare inom internationell idrott.

Det skall inte finnas möjlighet för en diskussion om ryskt och belarusiskt deltagande i internationell verksamhet så länge krigsförbrytelserna mot Ukraina trappas upp. Det är viktigt att de nordiska länderna samlar sig här och tillsammans kräver åtgärder mot försöken att möjliggöra ryskt och belarusiskt deltagande och inflytande på det internationella idrottsplanet.

Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott.
För mera information

Henrika Backlund, generalsekreterare
Finlands Svenska Idrott
henrika.backlund@idrott.fi
+358406633269

Taina Susiluoto, VD
Finlands olympiska kommitté
taina.susiluoto@olympiakomitea.fi
+358503319832

Kategorier:
Allmänt