Nomineringen har öppnat för årets finlandssvenska idrottspriser

Fredag 1.11.2019 öppnar nomineringen för årets idrottspriser. Nomineringen är öppen på Finlands Svenska Idrotts webbplats idrott.fi/idrottsgalan fram till 30.11. Man kan nominera en eller flera kandidater inom varje priskategori. Priserna som kommer att delas ut är Årets förening, Årets tränare, Årets Skola i rörelse, Ungdomspriset samt Bragdmedaljen. 

Nytt för i år är att prisjuryn efter nomineringstidens slut kommer att välja ut tre kandidater inom kategorierna Årets förening, Årets tränare, Ungdomspriset samt Bragdmedaljen. Därefter sker en ny omröstning på webben och alla får rösta på vem man vill se som vinnare av de tre kandidaterna inom respektive kategori. Även prisjuryn avlägger sina röster som senare räknas ihop med webbrösterna. Då man utser vinnaren har webbomröstningen 4 röster och juryn 8 röster. Mera om kriterierna kan läsas här.

Mottagaren av priset Årets skola i rörelse utses av Svenska Finlands Skolidrottsförbund på basen av inkomna nomineringar.

Priserna delas ut på den finlandssvenska Idrottsgalan som ordnas på Finlandiahuset 25.1.2020.

NOminera dina kandidater

Du kan nominera dina kandidater inom 5 olika kategorier fram till 30.11

Nominera din kandidat

För mera information

Kategorier:
Allmänt