Kallelse till höstmöte 14.11

Finlands Svenska Idrott r.f:s medlemssamfund kallas till ordinarie höstmöte

torsdagen den 14 november 2019 kl. 18.00

i Sportens hus, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors. (Blåa aulan, 5-vån.)

På mötet behandlas de ärenden som enligt § 7 i stadgarna på höstmötet ankommer. Bl.a. behandlas verksamhetsplan och budget för år 2020 samt väljs ordförande för år 2020 samt styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter för åren 2020-21, istället för dem som är i tur att avgå eller har meddelat om sin avgång. 

Medlem som önskar få ett ärende upptaget till behandling på samfundets ordinarie möte, bör skriftligen meddela samfundsstyrelsen om detta, senast 3 veckor före mötet.

Kategorier:
Allmänt