Nätverk för hållbar idrott stöder idrottsaktörerna

Finlands Svenska Idrott och Kvinnoorganisationernas Centralförbund bygger ett nätverk för hållbar idrott som skall erbjuda kamratstöd samt kraft för både jämställdhetsarbete och ansvarsfull idrott. Nätverket stöder idrottsföreningar i deras ansvarsarbete, vilket är en förutsättning i Olympiska kommitténs ansvarsprogram.

Jämställdhet och likabehandling är fortfarande utmanande teman inom idrotten och med hjälp av nätverket är målsättningen att bättre förstå arbetets utmaningar.

– Tyvärr finns det fortfarande motstånd mot jämställdhetsarbetet inom idrotten, så det är förståeligt att det är betungande och utmanande. Därför är det verkligen viktigt att få kamratstöd, så att man kan dela vardagens utmaningar med andra och få uppmuntran att fortsätta det värdefulla arbetet, säger Finlands Svenska Idrotts hållbarhetschef Tarja Krum.

Nätverket fungerar på både svenska och finska. Vi vill få med aktörer från idrottsföreningar och andra organisationer, oavsett språk.

Jämställdhetsarbetet sker i föreningarna

Det hållbar idrott-nätverket kommer att träffas virtuellt varannan månad under 2023. Mötena inleds med webbinarier, med bl.a ämnen som  antidopning, god förvaltning samt jämställd, trygg och miljövänlig idrott. Jämställdhet genomsyrar alla nätverkets teman: ekonomi, ledarskap och hållbar utveckling. Finlands Svenska Idrott har precis implementerat miljöprogrammet Ekokompass i sin verksamhet.

Även om det finns en möjlighet att dela dina egna tankar konfidentiellt i webbinariet, kan du gå med bara för att lyssna och när det passar dig. Du kan uttrycka dina önskemål till nätverket genom att registrera dig i förväg.

– En idrottsförenings vardag är ofta helt annorlunda än idrottsorganisationernas, och det kan vara ganska stora skillnader mellan organisationerna. Ju mer vi kommer åt idrottsaktörernas vardag, mer sannolikt är det att en förändring kommer att ske, säger Nina Kaipio, utvecklingschef för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

I nätverket lär vi oss av andra och lyfter fram god praxis. Många idrottsföreningar bedriver redan ett framåtsträvande jämställdhetsarbete.

– Jämställdhetsarbetet sker på gräsrotsnivå i föreningarna, säger Kaipio

Jämställdhet i grund och botten

Jämställdhetsarbetet är bekant för båda organisationerna. Kvinnoförbunden har främjat jämställdhet inom idrotten i projektet Gör mer, gör bättre (Tehdään enemmän, tehdään paremmin) och Finlands Svenska Idrott har precis vunnit Piikkaritpriset för jämställdhetsarbete inom idrotten.

– Gränsöverskridande samarbete och samarbetspartners utanför idrotten behövs i det här arbetet, säger Krum och Kaipio.

Även om Finlands Svenska Idrott har prisbelönats för sitt jämställdhetsarbete, får organisationen också kritik för att den fokuserar för mycket på jämställdhetsarbete. Men lagen förpliktar alla t.ex. främja barns rättigheter.

– Vi får höra att det inte är en kärnverksamhet fast det är precis vad det är. Feedbacken säger att det behövs ännu mer för att förändra attityder och öka kompetensen på fältet.

Finlands Svenska Idrott vill vara en ledstjärna och även påverka internationellt. Krum representerar den finska idrottsrörelsen i den europeiska idrottsparaplyorganisationen ENGSOs (European Non-Govermental Sportorganisation) jämställdhetskommitté som satsar på jämställdhetsfrågor. ENGSO har t.ex. nyligen genomfört en studie om hbtiq+ kvinnors möjligheter inom idrotten.

Kvinnoorganisationernas Centralförbund (NJKL) är ett samarbetsorgan och en paraplyorganisation för kvinnoorganisationer som verkar för att främja jämställdhet. Förbundet har 72 medlemsorganisationer med sammanlagt cirka 400 000 medlemmar. Förbundet gör mycket sektoröverskridande samarbete och har bland annat expertis då det kommer till jämställt ledarskap. Detta möjliggör nya metoder  till att implementera kunskap ute på idrottsfältet. Förbundet har gedigen erfarenhet av jämställdhet och  ledarskap samt dessa teman kopplat till idrott, även på EU nivå. 

Första nätverksträff är den 2.2.2023 kl.18-19.30 via Zoom. 

Anmäl dig med senast den 31.12023 via denna länk.

Kategorier:
Allmänt