Finlands Svenska Idrott tilldelas UKM:s jämlikhetspris för motion och idrott

Undervisnings- och Kulturministeriet delar årligen ut pris för föredömligt arbete för att främja jämställdheten inom idrotten. Huvudprismottagare år 2022 är Finlands Svenska Idrott som tar emot priset för ett lyckat och starkt jämställdhetsarbete.

Som motivering till utmärkelsen är att Finlands Svenska Idrott arbetar strategiskt för att öka jämställdheten, har utsett tillräckliga resurser och utnämnt ansvarspersoner för arbetet och har lyckats förankra jämställdhetsarbetet att gälla såväl styrelse som personal. FSI:s jämställdhetsplan, som fick fulla poäng i UKM:s bedömning, har förverkligats på ett förtjänstfullt sätt och förbundet visar en stark utvecklingsanda. Enligt Undervisnings- och kulturministeriet fungerar FSI som ett föredömligt exempel för övriga idrottsorganisationer och för hela idrottskulturen i Finland. 

Vårt uttalade mål har varit att vara en ledstjärna för jämställdhetsarbetet på idrottsfältet. Jag är så glad för att vi lyckats med det arbetet och för att få ett så fint erkännande för den insats som vi gjort för hela idrotten.

Henrika Backlund, genrealsekreterare

Resultatet har uppnåtts tack vare en vilja på beslutsfattande nivå att satsa på jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Dessutom har personalen inom förbundet tagit på sig ansvaret och reflekterat kring hur man kan medverka i arbetet på eget plan. Vi behöver vara fler, på olika nivåer och i olika roller för att få en ändring till stånd.

Tarja Krum, hållbarhetschef

Jämställdhetsarbete kan beskrivas som en form av uthållighetsidrott som kräver tålamod och kontinuitet. Det krävs kunskap och självrannsakan för att bli medveten om brister, samt vilja och tid för att skapa förändring. Det finns en stor utvecklingsanda inom Finlands Svenska Idrott, och det är definitivt vår styrka. Vi är av olika kön och olika åldrar som idag jobbar för jämställdhet och det är jag mycket glad över.

Saara Norrgrann, förbundstränare och som arbetat sedan 2018 med jämställdhetsfrågor inom Finlands Svenska Idrott.
För mer information

Henrika Backlund, generalsekreterare
+358406633269
henrika.backlund@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt