Förebyggande av ätstörningar inom idrotten

2021 inleder Finlands Svenska Idrott, med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, en satsning för att förebygga ätstörningar inom idrotten. Detta görs i samarbete med Ätstörningscentrum och Livslust-projektet. Verksamheten riktar sig främst till unga finlandssvenska idrottare men ska även producera material riktat till tränare och idrottares familjer.

Under projektet kommer vi att satsa på följande processer:

  • Att skapa en handlingsplan för hur vi konkret förebygger ätstörningar inom idrotten
  • Att utbilda idrottare
  • Att utbilda idrottstränare och -ledare
  • Att utveckla en materialbank med information om ätstörningar och förebyggande arbete

Målsättningen är att skapa en välmående och långsiktig idrottsverksamhet där en hälsosam inställning till kropp och kost understöds.

Mera information kommer när projektet kommit igång.

För mera information

Jonna Skrifvars, projektledare
jonna.skrifvars@idrott.fi
+35850 432 2521

FINANSIÄR

  • Brita Maria Renlunds logo vit