Vi också projektets slutrapport

Finlands Svenska Idrott har genomfört projektet Vi också under tiden maj 2021 till april 2024. Syftet med projektet har varit att främja jämlikheten på idrottsfältet för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukdom, genom att öka på deras möjligheter att röra på sig och motionera. Dessutom har projektet aktivt arbetat för att röja bort potentiella hinder för deltagande baserat på kön.

Vi också var ett samarbetsprojekt mellan Finlands Paralympiska Kommitté och Liikuntatieteellinen Seura. Därtill idkades samarbete med FDUV och andra svenskspråkiga förbund. Projektet finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet och Lotta Nylund har varit projektledare.

Projektets mål

 • Svenskspråkiga föreningar börjar utveckla sin verksamhet och erbjuder mer anpassade motionsmöjligheter.
 • Finlands Svenska Idrott utvecklar sin verksamhet och kunskap. Anpassad motion blir en del av Finlands Svenska Idrotts stadigvarande verksamhet.
 • Skapa ett tvåspråkigt nätverk för anpassad motion tillsammans med läroanstalter, kommuner, föreningar och andra aktörer med syftet att främja kunnandet.
 • Utbilda ledare och andra aktörer inom anpassad motion.
 • Idka tätt samarbete med branschens andra aktörer både nationellt och internationellt med andra nordiska länder.

Projektes resultat

I projektet fokuserade vi på att stödja föreningar i utvecklingen till ett mer jämlikt idrottsfält genom att publicera material om anpassad motion och paraidrott på svenska. Tidigare har det funnits knappt med materialet på svenska då inget förbund ansvarat för det. För att informationen skulle effektivt och tillgänglig nå ut till fältet startades den första finlandssvenska podcasten om anpassad motion och paraidrott. Mera om podden nedan.

Inom projektet har det även i en stor utsträckning arbetats med attitydfostran. Detta har gjorts genom att föra fram olika möjligheter i att röra på sig och delta genom att bl.a. anpassa verksamheten. För att kunna påverka idrottsfältet på ett större plan så har även Finlands Svenska Idrotts personal utbildats i ämnet och det har skett en betydlig kunskapsökning och det har bevisats i kartläggningar som gjordes i början och i slutet av projektet.

Projektet har också fungerat som en knytande kraft mellan det finskspråkiga och svenskspråkiga anpassade motions fältet och grundat nätverk som tillsammans driver den jämlika utvecklingen.

Projektet har nått flera av sina mål men kanske inte just i den utsträckningen som vi hade tänkt oss. Föreningar och FSIs personal har utbildats och projektet har nätverkat och samarbetat i en bred utsträckning. Men trots allt så är vi ännu i startgroparna.

Två webbsidor

Fyra handböcker

 • Checklista för ett mer tillgängliga evenemang
 • Föreningsstigen i paraidrott
 • Hjälpmedel som främjar deltagande i kommuner och skolor (översatt)
 • Hjälpmedel som stöd för uppväxten och deltagandet av barn med grav funktionsnedsättning inom småbarnspedagogiken(översatt)

Allt publicerat material hittas på Finlands Svenska Idrotts webbsida: Material för anpassad motion.

Fem videon

 • Vikten med tillgänglig information
 • Kommunicera utan ett gemensamt språk
 • Allas rätt till naturupplevelser
 • Bemöt mig som vem som helst – olika funktionsnedsättningar/variationer
 • Så filmar du en tillgänglighetbeskrivning

Allt publicerat material hittas Finlands Svenska Idrotts webbsida: Material för anpassad motion.

En video med Henrik Krogius om hur ni kan filma en tillgänglighetsbeskrivning av idrottsplatsen.

Vi också podcast

Vi också är den första finlandssvenska podcasten om anpassad motion och paraidrott. Tillsammans med paraidrottare, idrottare och erfarenhetsexperter och deras personliga erfarenheter slår de hål på myter kring mångfald inom idrotten. För att göra podden tillgänglig för alla kan avsnitten läsas eller lyssnas på podcastens webbsida. Under tiden 17.10.2023-30.4.2024 har 700 personer lyssnat på podcasten.

Utbildningar

 • För idrottsföreningar/kommuner: 6
 • För Finlands Svenska Idrotts personal: 4
 • Utbildningar på Arcada: 5
 • För utbildningssektorn: 2
 • Utomhus hjälpmedelsutbildning: 1

Flera utbildningar ordnades, men på grund av för få deltagare blev de inte av.

Annat som gjorts inom projektet

 • Koordinering av den svenskspråkiga delen av Finlands Paralympiska Kommitténs Valtti-program, vars syfte är att stödja barn och unga med särskilda behov att hitta en hobbyverksamhet.
 • Ansvara för den svenskspråkiga terminologin i Liikuntatieteellinen Seuras arbetsgrupp, för att publicera den första terminologin för anpassad motion.
 • Samarbeta och stödja Ålands idrott för att motionsmöjligheterna för målgruppen skulle öka.
 • Koordineringen av Tillsammans-stafetten som ordnas på Stafettkarnevalen.
 • Grunda och koordinera nätverket: Finlands svenskspråkiga anpassad motion och paraidrott
 • Deltagande i nätverket: Koordinaatiotyöryhmä (kommunernas koodineringsgrupp för anpassad motion).
 • Workshoppar för Arcada-studeranden för att öka medvetenheten inom dövidrott i samarbete med Finlands Svenska Idrotts och SKULs projekt:Vi Tecknar också inom idrotten.

Projektledarens reflektioner

Projektets namn, Vi också syftar på att målgruppen vill också vara med och ha lika möjligheter att delta i idrott. Jag ville bygga upp projektet så att målgruppen också skulle vara inkluderad i projektet. I tankarna hade jag meningen ”ingenting om oss, utan oss”. Detta ledde till att målgruppen var med i till exempel styrgruppen, som grafiker och som gäster på utbildningar och i podcasten.

Vi har tagit fram en hel del grundläggande stödmaterial till föreningar om anpassad motion som det inte tidigare har funnits. Vi också projektet var det första projektet som koncentrerade sig på att främja jämlikheten på idrottsfältet för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukdom och därmed stödja de svenskspråkiga föreningarna i att öka de anpassade möjligheterna medan de finskspråkiga föreningar har fått stöd i över 30 år.

Då jag började i projektet var en stor del av Finlands Svenska Idrotts personal obekanta med anpassad motion, terminologin och tillgänglighet. Men under dessa tre år har personalen visat ett stort intresse för att bygga ett mer jämlikt idrottsfält och använder terminologi som är mer inkluderande. Jag är stolt och tacksam över mina kollegor.

Som projektledare skulle jag säga att trots att vi inte uppnådde alla mål har vi lyckats med att anpassa oss enligt fältets behov. Då föreningar inte hittade sig till utbildningar så ”tacklades problemet” med att göra informationen mer tillgänglig genom skapa en podd som skulle tilltala fältet lättare och utan tidspress. En annan stor sak som vi har lyckats med är det att idrottsfältet känner till att vi, Finlands Svenska Idrott kan kontaktas gällande frågor och samarbete kring anpassad motion.

Till sist vill jag ännu rikta ett stort och varmt tack till projektets styrgrupp och alla samarbetspartners för att de har funnits där som stöd och jobbat tillsammans för en mer jämlik svenskspråkig anpassad motion.

Jag hoppas att vi får fortsätta vara föreningars stödpunkt inom anpassad motion, så att inte arbetet stagnerar men det beror helt på huruvida Undervisnings- och kulturministeriet beviljar fortsatt finansiering till projektet.


Lotta Nylund
Projektledare, Vi också


Kategorier:
Allmänt