Bidra till en ren idrott genom att ta del av Play true-dagen 19.4


Finlands Svenska Idrott uppmuntrar alla sina medlemsförbund och – föreningar att delta i World Anti Doping Agency WADAs internationella antidoping kampanj ”Play True” – dagen, som firas i år den 19.4

Kampanjen är riktad till alla som är med och bidrar till en ren idrott. Ditt bidrag i kampanjen kan bestå av bilder på alla som stödjer och inspirerar dig att spela ärligt, från ditt idrottslag till din förening, från dina vänner till dina kollegor.

Play True-dagen har firats sedan 2014 och i år är det också WADAs 25-årsjubileum. Detta är en möjlighet för alla inom idrotten att synliggöra sin egen antidopingverksamhet och visa sitt stöd en ren och rättvis idrott.

WADA har skapat visuella element för dagen, inklusive ikonramar, klistermärken och GIF-animationer, som kan användas i sociala medieinlägg. Dessa kan laddas ner från WADAs webbplats.

Se WADAs material via följande länk https://www.wada-ama.org/en/news/one-week-go-until-play-true-day-2024

Hur jobbar Finlands Svenska Idrott med antidoping?

Kampanjen till ära erbjuder vi följande distansföreläsningar inom temat:

16 april Tävlingsmanipulation (på svenska), mer information och anmälan hittar du här

17 april Antidoping (på svenska), mer information och anmälan hittar du här

18 april Tävlingsmanipulation (på finska), mer information och anmälan hittar du här

Kampanjen är också en del av Hållbar idrottsförening – nätverket. Nätverket koordineras av Finlands Svenska Idrott tillsammans med Kvinnoorganisationernas Centralförbund (NJKL) och Arbetarnas Idrottsförbund i Finland (TUL).

Dessutom har Finlands Svenska Idrott ett hållbarhetsprogram som omfattar motverkande av doping.

Bekanta dig med Förbundets HÅLLBARHETSPROGRAM 2024-2026

Läs mer här

Kategorier:
Allmänt Nätverksträff