Hållbar idrottsförening – nätverk

Finlands Svenska Idrott och Kvinnoorganisationernas Centralförbund ordnar under året 2023 nätverket Hållbar idrottsförening. Nätverkets syfte är att ge kamratstöd och kraft till föreningsaktiva i arbetet för en hållbar, jämställd och ansvarsfull idrott.

Nätverkets teman är enligt Olympiska kommitténs ansvarsprogram, det vill söga antidopning, god förvaltning samt jämställd, trygg och miljövänlig idrott. Jämställdhet genomsyrar alla nätverkets teman: ekonomi, ledarskap och hållbar utveckling.

Nätverket fungerar på både svenska och finska och riktar sig till aktiva idrottsföreningar.

Nätverket i praktiken

Träffarna sker virtuellt via Zoom varannan månad under år 2023. Nätverket inleds i februari och pågår enligt planen till november 2023.

Även om det finns en möjlighet att dela dina egna tankar och erfarenheter konfidentiellt under träffarna, kan du gå med bara för att lyssna och när det passar dig. Du kan uttrycka dina önskemål till nätverket genom att anmäla dig med i förväg.

Första nätverksträffen är den 2.2.2023 kl.18-19.30

Anmäl dig med senast den 31.1.2023

Som stöd till nätverksträffarna arrangeras föreläsningar med experttalare inom antidopning, tävlingsmanipulation, god förvaltning samt jämställd, trygg och miljövänlig idrott.

föreläsningar

Nätverket är projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

FÖR MERA INFORMATION

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi