Föreläsning om tävlingsmanipulation

Välkommen med på föreläsning om tävlingsmanipulation måndagen den 24.4. kl.17.30-19.00. Med tävlingsmanipulation avses överenskommelser, åtgärder eller försummelser, med vilka man försöker påverka idrottstävlingens resultat eller gång genom att eliminera det oförutsägbara som hör till en idrottstävling på så sätt att man med detta uppnår en orimlig fördel för sig själv eller andra.

Under föreläsningen bekantar vi närmare oss med vad tävlingsmanipulation innebär, dess olika former och hur situationen är/har varit i Finland. Vi diskuterar hur tävlingsmanipulation förekommit/hur det kan förekomma i grenarna som representeras hos deltagarna.

Föreläsningar riktar sig till personer med beslutsfattande roll i idrottsorganisation (förbund och föreningar), tävlingsövervakare, tävlingsarrangörer och andra föreningsaktiva. Även andra intresserade är varmt välkomna att delta.

Som föreläsare fungerar Ben Sjöroos som är ansvarig för utredning och underrättelser på Finlands Centrum för Etik.

Utbildningen arrangeras online via webbplattformen Zoom. Deltagande är kostnadsfritt. Som arrangör fungerar Finlands Svenska Idrott. 

Anmäl dig med via länken nedan senast den 20.4.2022 kl.23.59
https://www.lyyti.in/Forelasning_om_tavlingsmanipulation_6710

Förälder med barn tittar på en is´hockey match

Kategorier:
Allmänt Hållbar idrottsförening