Föreläsning om tävlingsmanipulation 16.4

Välkommen med på föreläsning om tävlingsmanipulation måndagen den tisdagen den 16.4. kl.17.30-18.30. Med tävlingsmanipulation avses överenskommelser, åtgärder eller försummelser, med vilka man försöker påverka idrottstävlingens resultat eller gång genom att eliminera det oförutsägbara som hör till en idrottstävling på så sätt att man med detta uppnår en orimlig fördel för sig själv eller andra.

Under föreläsningen bekantar vi närmare oss med vad tävlingsmanipulation innebär, dess olika former och hur situationen är/har varit i Finland. Vi diskuterar hur tävlingsmanipulation förekommit/hur det kan förekomma i grenarna som representeras hos deltagarna.

Föreläsningar riktar sig till personer med beslutsfattande roll i idrottsorganisation (förbund och föreningar), tävlingsövervakare, tävlingsarrangörer och andra föreningsaktiva. Även andra intresserade är varmt välkomna att delta.

Motsvarande utbildning på finska går den 18.4, mer information hittar du via denna länk.

Föreläsare

Johan Åminne

Johan Åminne fungerar som idrottsinstruktör och är hemma från Pedersöre och bosatt sedan 2009 i Åbo. Johan har ett brinnande intresse för idrott, träning och frågor kring doping och det förebyggande arbete som alla kan göra inom idrotten. Till vardags jobbar Åminne med konsultuppdrag inom tränings- och friskvårdsbranschen och är även en del av Mentis Teamet (mentalträning och coaching) inom Svenska Finlands Idrottsförbund. Åminne har utbildat sig inom dopingfrågor genom Finlands centrum för etik inom idrotten rf FCEI(SUEK).

Utbildningen arrangeras online via webbplattformen Zoom. Deltagande är kostnadsfritt. Som arrangör fungerar Finlands Svenska Idrott. 

ANMÄL DIG MED SENAST 15.4.2024

Anmäl dig med här

Kategorier:
Allmänt Hållbar idrottsförening