Wilhelm Stenbacka ny motionschef 2021

Wilhelm Stenbacka som fungerat som vikarierande grenchef för Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO under 2019-2020 kommer under 2021 fungera som Finlands Svenska Idrotts motionschef.

Eva-Lotta Backman som normalt innehar motionschefsposten kommer under 2021 att arbeta med vår verksamhet riktade till barn och unga; Småbarnspedagogiken i rörelse, Aktiva barn-projektet, Skogsmulle-verksamheten samt Lek och rörelse-utbildningarna.

Till motionschefens ansvarsuppgifter hör att skapa inspirerande innehåll till våra kanaler samt aktiviteter och evenemang som inspirerar befolkningen till en mera fysiskt aktiv vardag. Motionschefen samarbetar även med våra gren- och medlemsförbund kring grenspecifik motionsverksamhet på föreningsnivå.

Främjandet av en fysiskt aktiv livsstil är enligt mig den nationella idrottsrörelsens helhetsmässiga viktigaste uppgift. Som motionschef på Finlands Svenska Idrott har jag möjligheten och ansvaret att arbeta för att främja motionsutövande och fysisk aktivitet hos den finlandssvenska befolkningen.

Wilhelm Stenbacka

Wilhelms kontaktuppgifter hittar ni på sidan Kontakta oss.

Kategorier:
Allmänt