Vem deltar i er verksamhet – kartläggning

Finlands Svenska Idrott har tillsammans med Finlands Paralympiska kommitté och Liikuntatieteellinen Seura påbörjat Vi också -projektet. Syftet med projektet är att främjar jämlikheten på idrottsfältet för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukdom.

Tanken är att kartlägga idrottsföreningars möjligheter att ordna anpassad motion (tidigare specialidrott) och paraidrott för personer med funktionsnedsättning. 

Med hjälp av kartläggnings resultaten kan vi sedan hjälpa och stödja föreningar med bl.a. utbildningar, så att verksamheten som erbjuds är mer tillgänglig och på så sätt välkomna allt fler personer, oberoende funktionsförmåga.

Vem deltar i er verksamhet – kartläggning

Vem som helst inom er förening kan svara på enkäten, det behöver inte vara en ordförande eller verksamhetsledare. Vi önskar ett svar per förening.

Begrepp

Personer med funktionsnedsättning =  en person som på grund av en nedsättning eller sjukdom upplever permanent eller temporära hinder att t.ex: röra på sig, funktionera, begripa, hitta fram, komma ihåg, förstå eller kommunicera.

Anpassad motion = avses motion för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller sociala omständigheter har svårigheter att delta i allmänna motionstjänster. I sådana fall kräver motionen anpassning.

Portärttbild på Lotta Nylund som ler framför kameran
Lotta Nylund

Projektledare Vi också
+35840 660 6847
lotta.nylund(a)idrott.fi

Tack för att ni är med och skapar en mer jämlik idrott!

Kategorier:
Allmänt