Varför jämlikhet inom idrott är viktigt

Jag har hållit på med idrott enda sedan jag var liten. Flera av mina minnen anknyter sig till olika sportplan och bollhallar, och det är fortfarande en stor del av min identitet. Eftersom jag fått så mycket av idrott och motion, vill jag vara med och hjälpa andra att få samma upplevelser som jag fått. Som idrottsinstruktörstuderande anser jag att det är mycket viktigt att arbeta för en jämlik idrott, eftersom det är på gräsrotsnivån som vi kan stöda utvecklingen. 

Möjligheterna att motionera är varierande bland befolkningen. Majoriteten av Finlands befolkning rör inte på sig tillräckligt med tanke på hälsan. En av de största utmaningarna inom idrottsfältet är att erbjuda jämlika möjligheter till idrott och motion för alla individer, oberoende bakgrund, kön, funktionsförmåga, sexuell läggning eller vilken annan orsak som helst. Utan möjlighet att delta i verksamhet, är det mycket svårt att börja med någonting.

Alla hittar inte glädje inom idrott som barn, och då är det osannolikt att hitta det som vuxen heller. Idrott kan som bäst ge känslan av att man lyckas, gemenskap och glädje. Jag anser som viktigast att man hittar sin grej, det behöver inte alltid handla om vem som är bäst eller snabbast. Om man inte trivs med vad man gör, kommer man troligtvis att sluta med det. 

Att kunna inkludera mer mångfald i träningsgrupper behöver inte handla om några svåra saker. Viktigaste är att kunna lyssna på vad var och en behöver för att kunna delta. Det kan handla om saker som att kunna komma in i idrottshallen eller kanske man behöver något hjälpmedel eller annan utrustning. Redan genom små justeringar och anpassningar kan man få med mera utövare.

Jag hoppas att i framtiden finns det mer möjligheter för alla att kunna delta i idrott och utmana sig själv på sin egen nivå. Det finns mycket vi kan ännu förbättra på och därför är det viktigt att vi fortsätter att utveckla idrotten. 

Iida Laitila, praktikant på FInlands Svenska Idrott och idrottsinstruktörstuderande på Arcada

Kategorier:
Allmänt