MOVE-resultaten följer en nedåtgående trend – regionala skillnader i svenskfinland

Under veckan presenterades höstens nationella MOVE-resultat som utförts av alla elever i årskurs fem och åtta som en del av gymnastiken. Resultatet följer den stadigt nedåtgående trenden gällande barnens uthållighet och muskelkondition där regionala skillnader är påtagliga, även i svenskfinland. 

De som klarar sig bäst i testet som mäter uthållighet, muskelkondition, koordination och rörlighet är pojkar i huvudstadsregionen och Nyland medan Österbotten börjar släpa efter resultatmässigt, speciellt pojkarna. 

Flickorna på årskurs fem i Österbotten är ännu snäppet bättre än flickor i Åboland och Nyland i testerna men på åttonde klass börjar resultatet vända. Här går Nyland om Åboland och Österbotten i uthållighet medan österbottniska flickor har en bättre muskelkondition. Jämfört med hela landet representerar de finlandssvenska områdena ett medelresultat för flickornas del.

Pojkarna på femte klass i Nyland och Åboland ligger nationellt bland de bästa i Move- resultaten medan Österbotten blir efter både när det kommer till uthållighet och muskelkondition och ligger under medelvärdet i hela landet. Samma trend fortsätter för pojkarna på årskurs åtta. Här ligger pojkarna i Nyland bäst till, även nationellt och Åboland börjar släpa efter resultatmässigt. Sämst klarar sig Österbotten av de finlandssvenska regionerna. 

“Resultaten följer den trend som stillasittandet medför i samhället och är inte överraskande, men det som är nytt är att de regionala skillnaderna börjar utmärka sig tydligare. 

Henrika Backlund, generalsekreterare på Finlands Svenska Idrott

“Vi hade trott att pandemin med dess begränsningar i barns idrottsutövande hade störst effekt i huvudstadsregionen och Nyland var man stängde ner idrottsanläggningar i högre grad än i Österbotten, men där hade vi fel. Barn på landsbygden tycks röra på sig minst av alla.“

Ett aktivt liv läggs redan i barndomen och därför är det viktigt att ta vara på resultaten i en nationell konditionsmätning som Move. Då resultaten redan några år tytt på att ca. 40% av skolbarnen har en mycket dålig kondition, kräver det åtgärder av beslutsfattare på riksomfattande nivå. Konkreta åtgärder för att förbättra konditionen hos barn är att införa mera gymnastikundervisning i läroplanen, jämställa gymnastiken med läsordningens övriga ämnen så att läxor och stödundervisning även kan ges och införa rörelseaktiviteter under raster och i övrig undervisning. 

Finlandsmodellen är ett konkret redskap för att införa mera ledd fysisk aktivitet efter skoldagen och kan fungera som punktinsats på landsbygden där avstånden till hobbyverksamheter är längre. 

För mera information

Henrika Backlund, generalsekreterare
Finlands Svenska Idrott

+358406633269
henrika.backlund@idrott.fi 

Kategorier:
Allmänt