Tarja Krum ordförande för ENGSOS jämställdhetskommitté

Finlands Svenska Idrott har fått internationellt erkännande för sitt jämställdhetsarbete då hållbarhetschef Tarja Krum (i mitten) har blivit utnämnd till ordförande till den europeiska idrottens takorganisation ENGSOs jämställdhetskommitté för perioden 2024-2026. I uppdraget representerar Tarja förutom Finlands Svenska Idrott även hela den finländska idrottsrörelsen.

”Jag är mycket hedrad över att ha blivit utnämnd till ordförande för ENGSOs jämställdhetskommitté och att få representera Finlands Svenska Idrott och hela den finländska idrottsrörelsen. Jag ser fram emot att arbeta strategiskt för att främja jämställdhet inom europeisk idrott och att fortsätta vårt framgångsrika jämställdhetsarbete på en internationell nivå.” kommenterar Tarja Krum.

Jämställdhetskommittén verkar på en strategisk nivå genom att rådge ENGSO:s styrelse i jämställdhetsfrågor för att säkerställa att det förverkligas. Syftet är att kommittén skall ha en dialog mellan ENGSO och gräsrotsnivå idrottsorganisationer. Kommittén har en aktiv roll i att främja och genomföra jämställdhet i den europeiska idrottsrörelsen.

Under år 2024 har kommittéen bl.a. att ha fokus på att utvärdera och mäta jämställdhets- och likabehandlingsplaners genomslagskraft.  Mer information om undersökningen hittas här: https://engso.eu/survey-policy-impact-on-sport-in-europe/

Kategorier:
Allmänt