Finlands Svenska Idrott söker vikarierande projektledare

Finlands Svenska Idrott söker vikarierande projektledare till det nystartade projektet Psykisk hälsa inom idrotten. Projektet stöds av Utbildnings- och kulturministeriet och har som främsta målsättning att sprida kunskap kring psykisk hälsa och välmående inom idrotten genom föreläsningar, workshopar och gruppsamtal. 

Vi söker dig som:
 • har en lämplig utbildning
 • brinner för att stärka ungas psykiska välmående och som har god insikt i idrottens värld
 • har god kommunikationsförmåga på svenska
 • trivs med att föreläsa och interagera med såväl större som mindre grupper
 • är social och handlingskraftig

Som projektledare kommer du hålla i trådarna för såväl större föreläsningar samt workshops. Inom projektet samarbetar vi bland annat med Vörå Samgymnasium där du kommer leda samtalsgrupper för att stärka psykiskt välmående bland unga idrottare.

Till dina arbetsuppgifter hör:
 • Ansvara för utbildning av idrottare inom projektet
 • Ansvara för utbildning av idrottstränare och -ledare inom projektet
 • Bidrar med sektoröverskridande samarbete för att få stöd av experter
 • Sprider god praxis från projektet inom olika nätverk på idrottsfältet
 • Rapportering och uppföljning av projektet
Vi erbjuder dig:
 • mångsidiga och varierande arbetsuppgifter
 • flexibla arbetstider och arbetsmöjligheter
 • tillgång till ett stort nätverk 
 • delaktighet i en fin arbetsgemenskap
 • motionsförmåner och arbetsplatshälsovård

Arbetsmängden är 50% av heltid (18h 45min/vecka)  mellan 1.9.2024-31.5.2025 med möjlighet till förlängning. Lönen är 1600 euro i månaden med mobiltelefonförmån.

Placeringsort: Österbotten

Tillgång till bil är nödvändigt. Arbetet kommer till viss mån även att innebära en del kvälls- och helgarbete samt resor i Svenskfinland vid behov. 

Svar på frågor och tilläggsuppgifter fås av projektledare Jonna Skrifvars. Per e-post jonna.skrifvars@idrott.fi eller via telefon 0504322521

Vi använder oss av anonym rekrytering och vi önskar att du ansöker om tjänsten senast den 14.7.2024.

Kategorier:
Allmänt