Stipendier och resebidrag finns att söka!

Carl-Olaf Homéns Ungdomsidrottsfond har som ändamål att stöda skolornas Stafettkarneval, Solvalla idrottsinstitut och Arcada. Av fondens avkastning kommer våren 2020  stipendier att utdelas till sådana elever, vilka gjort en fin ledarinsats för idrotten i sin skola.

Premierade kan sådana elever bli som framgångsrikt lett sin skolas idrottsförening, varit ledare för sin skolas lag eller t.ex. lett förberedelserna för Stafettkarnevalen.

Förslag angående lämpliga elever kan skickas till Svenska Finlands Skolidrottsförbund, Kite Lundström (Ombud) per e-post kite@idrott.fi senast den 24 april 2020.

LÄRARE!

Vi vill ha förslag på goda kandidater som kunde belönas med en lärarpokal för sitt arbete med barn och unga i idrottens tecken.

Nomineringar skickas till kite@idrott.fi senast den 24 april 2020.

RESEBIDRAG ATT SÖKA!

Skolor som har elever med specialbehov kan anhålla om resebidrag ur Carl-Olaf Homéns Ungdomsidrottsfond för deltagande i Stafettkarnevalen i Vasa den 22-23.5.2020

Skicka en fritt formulerade ansökan till kite@idrott.fi senast den 24 april 2020.

Christel Lundström

Ombudsman

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Kategorier:
Allmänt Skolidrott