Motion och idrott på svenska bör tryggas under nästa regeringsperiod

Finlands Svenska Idrott lyfter inför riksdagsvalet och kommande regeringsförhandlingar upp vikten av att hela samhället bär ansvar för ett aktivare civilsamhälle, att det finns resurser för en framgångsrik elitidrott och ett livskraftigt föreningsliv inom idrotten. Vi ser att förutsättningar finns, men bör utvecklas vidare, såväl idrottspolitiskt, samhälleligt som resursmässigt.

Motion och idrott på svenska bör tryggas, därför tycker vi att följande 6 punkter bör tas i beaktande.

  1. Motions- och idrottsmöjligheter på svenska bör tryggas
  2. Finansieringen från statligt håll till motions- och idrottsverksamheten bör ses över
  3. Grunden för ett aktivt liv läggs som barn
  4. Ett stillasittande samhälle kostar pengar
  5. Idrottsutrymmen och låg tröskel gör idrotten möjlig
  6. Finlands toppidrott behövs

Vi anser att budgetmedlen för idrotts- och motionsverksamheten i fortsättningen ska tas såväl från lotterivinsterna liksom från allmänna budgetmedel. Därmed kan vi öka resurserna för idrotten och motionen som helhet för att ha möjlighet att uppnå målen i den idrottspolitiska redogörelsen. Situationen idag kräver ett förvaltningsövergripande samarbete, som även skrivs in i idrottslagen, säger

Håkan Nystrand, Förbundsordförande
Finlands Svenska Idrott.

Eftersom det i färsk forskning framkommer att endast en tredjedel av barn och unga rör på sig tillräckligt under dagen, är det fråga om ett stort samhällsproblem där vi alla bär ansvar för att få en förändring till stånd. Det är som barn grunden läggs för ett aktivt liv och en hållbar livsstil. Genom att i större grad involvera tredje sektorn och den kompetenta personal som där finns, blir möjligheterna flera. Men utan statligt stöd och medverkan räcker inte de nuvarande resurserna till.

Därför bör det i nästa regeringsprogram inkluderas spetsprojekt för en aktiv småbarns-, skol- och studievardag. Större möjlighet till aktiviteter under skoldagen samt lättillgängliga klubbar där alla har möjlighet att delta erbjuds.

Christel Björkstrand, Generalsekreterare
Finlands Svenska Idrott.

Finlands Svenska Idrott är gärna med i fortsatta diskussioner om hur den finländska idrottspolitiken ska utvecklas och utformas.

För mera information och diskussion

Håkan Nystrand
Förbundsordförande
Finlands Svenska Idrott

hakan.nystrand@idrott.fi
+35840 761 5176
C

Kategorier:
Allmänt