Stipendier att söka

Pengar som faller

STIPENDIER ATT SÖKA

Carl-Olaf Homéns Ungdomsidrottsfond har som ändamål att stöda Skolornas Stafettkarneval, Solvalla Idrottsinstitut och Arcada. Av fondens avkastning kommer våren 2023  stipendier att utdelas till sådana elever, vilka gjort en fin ledarinsats för idrotten i sin skola.

Premierade kan sådana elever bli som framgångsrikt lett sin skolas idrottsförening, varit ledare för sin skolas lag eller t.ex. lett förberedelserna för Stafettkarnevalen.
Förslag angående lämpliga elever kan göras till Svenska Finlands Skolidrottsförbund, Kite Lundström (Ombud) per e-post: kite@idrott.fi senast den 23 april 2023.

ÅRETS LÄRARE

Även detta år vill vi premiera Årets lärare. Förslag på goda kandidater som kunde belönas med en lärarpokal för sitt arbete med barn och unga i idrottens tecken
skickas till kite@idrott.fi senast den 23 april 2023.

RESEBIDRAG ATT SÖKA

Skolor som har elever med specialbehov kan anhålla om resebidrag ur Carl-Olaf Homéns Ungdomsidrottsfond för deltagande i Stafettkarnevalen på Olympiastadion i Helsingfors den 19-20 maj 2023. Skicka er anhållan till kite@idrott.fi senast den 23 april 2023

Christel Lundström

Ombudsman

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Kategorier:
Allmänt Skolidrott