SFSI ÅrsmöteskallelseSFSI kallar till årsmöte den 28 mars 2023!
Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f sammankallar härmed till


ÅRSMÖTE
tisdag 28 mars kl.17.30 i Helsingfors, Sportens Hus, Gjuterivägen 10, våning 5 eller digitalt via en länk som fås per e-post av kite@idrott.fi
Skolans förening/skolan har rätt att låta sig representeras av ett eller flere ombud, men endast ett ombud har rätt att använda föreningens/ skolans rösträtt. Samma person kan vara ombud för endast en skola. Skolans ombud bör vara försedd med fullmakt.

Skola som önskar få någon fråga upptagen till behandling på årsmötet bör meddela skriftligen till förbundsstyrelsen, en vecka före mötet(senast 21.03.2023) 


Varje skola/medlemsförening har vid årsmötet endast en (1) röst.
SVENSKA FINLANDS SKOLIDROTTSFÖRBUND r.fStefan Haglund       Christel Lundström
   Ordförande           Ombud för skolidrott

Christel Lundström

Ombudsman

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Kategorier:
Allmänt Skolidrott