SKOLMÄSTERSKAP

Vi arrangerar finlandssvenska skolmästerskap i samarbete med kommuner, skolor och lokala idrottsföreningar. Som huvudarrangör förbehåller vi rätten att ändra på tävlingsregler och – strukturer.  För varje mästerskap uppgörs en separat inbjudan med information om arrangemangen m.m.