Skidbana för barn

Barn kan stå på skidor när de fyller två år, men trivs bättre utomhus i den åldern om de får leka utelekar. Barn njuter mer av skidåkningen när de har en bättre utvecklad balans och koordinationsförmåga vilket oftast förekommer vid 4-års åldern. Då kan man även göra kortare skidturer i närområdet, gärna i skogen. 

Skidåkning för barn skall i första hand vara roligt. Roligast blir det med flera barn tillsammans i en grupp. Till en början är det bra att bara skida kortare stunder så att det inte blir för tungt. Tänk också på att låta barnen skida själv, om barnen ramlar omkull i skidspåret bör de stiga upp utan hjälp. 

För dig som ledare är det viktigt att vara en förebild och själv skida. Tänk på att visa hur barnen skall stiga upp om de faller. Rätt klädsel är också en viktig del av skidåkningen så att barnen kan utföra övningarna utan att varken bli för varma eller kalla. 

Finlands Svenska Idrott skidbana inspirerar alla barnledare till att skida på olika sätt och med olika tekniker. Därför har vi tagit fram ett materialpaket med instruktioner, tips idéer och lekförslag på hur du på ett roligt och lärorikt sätt kan öva på skidåkning tillsammans med barn, i egentligen alla åldrar.

Beställ materialet genom länken nedan. Efter att du fyllt i dina uppgifter får du ett e-post med en länk varifrån du kan ladda ner materialet.

BESTÄLL OCH
LADDA NER

Här kan du enkelt beställa det kostnadsfria materialpaketet som innehåller både instruktioner och förslag på lekar. Paketet innehåller också stationskort till en skidbana som ni kan ordna tillsammans med barnen.

Beställ det kostnadsfria materialet
För mera information

Eva-Lotta Backman

motionschef

eva-lotta.backman@idrott.fi
+35850 524 9624

Kategorier:
Allmänt Skolidrott