Årsmöte 2020

Nytt datum för Årsmötet är 26 maj 2020! Samma tid och plats, Välkomna!

Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f sammankallar till Årsmöte torsdag 26 mars 2020 kl.17.30 i Helsingfors, Meeting Park, Mannerheimvägen 20 b, vån 6

Skolans förening/skolan har rätt att låta sig representeras av ett eller flere ombud, men endast ett ombud har rätt att använda föreningens/ skolans rösträtt. Samma person kan vara ombud för endast en förening. Föreningens ombud bör vara försedd med fullmakt.

Förening som önskar få någon fråga upptagen till behandling på årsmötet bör meddela skriftligen till förbundsstyrelsen, en vecka före mötet(senast 19.3.2020) 

Varje medlemsförening/skola har vid årsmötet endast en (1) röst.

SVENSKA FINLANDS SKOLIDROTTSFÖRBUND r.f

Stefan Haglund Ordförande

Christel Lundström

Ombudsman

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Kategorier:
Skolidrott