SFI:s höstmöte valde undantagsvis hela styrelsen denna gång

På höstmötet, som hölls virtuellt, lördag 27 november valdes undantagsvis samtliga styrelsemedlemmar.  Förbundet förnyade sina stadgar under året och genom ändring av valordningen garanteras en bättre kontinuitet än vad som varit förhanden tidigare. Av den orsaken beslöt valberedningen att föreslå att samtliga styrelseposter väljs på detta möte.

Stefan Mutanen fick fortsatt förtroende och leder SFI även under 2022, året då SFI uppnår den ärevördiga åldern av 110 år. Jubileumsåret firas dock i arbetets tecken och förbundet kommer att lägga vikt vid ett utvidgat stöd för medlemsföreningarna som haft svårt att upprätthålla en normal verksamhet under den utmanande pandemitiden. 

Stefan Mutanen tackar för förnyat förtroende och betonade två saker: Det gäller att se till att vi har resurser för vår verksamhet och att använda dessa resurser effektivt. Inom SFI sker det förändringar i personalstyrkan under inkommande år vilket har uppmärksammats i planeringsarbetet. 

Vid höstmötet valdes Conny Karlsson (suppleant Sara Åman) och Johan Kidron (suppleant Stefan Westerholm) som nya medlemmar i SFI-styrelsen. Inger Nabb (suppleant Pia Björkqvist), Mikael Stjärnfelt (suppleant Claes Hellström), Juha Aintila (suppleant Mathias Hannus) och Hely Kilpeläinen (suppleant Jussi Teijonsalo) omvaldes i styrelsen. 

Under höstmötet godkändes även verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 2022. SFI:s förbundssekreterare Björn Almark betonade i verksamhetsplanen bl.a. jämställdhet, likabehandling och hållbarhet samt ibruktagandet av en miljöplan för förbundet. 

Förbundets skattmästare, Anders Wikholm svingade i år igen ordförandeklubban på höstmötet som avslutades med att Magnus Häggblom, förbundets mångårige styrelsemedlem och eldsjäl avtackades och kallades till hedersmedlem nr. 34 i förbundet.

Tilläggsinformation

Stefan Mutanen, förbundsordförande
tfn 050 341 5207, stefan.mutanen@idrott.fi

Björn Almark, förbundssekreterare
tfn 040 566 9181, sfi@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt