Föreningsstöd 2022

Under 2022 ordnas endast en ansökningsrond som är öppen mellan januari till den sista mars.

Föreningsstöd kan beviljas föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska. År 2022 prioriterar vi ansökningar från föreningar som behöver stöd för att få tillbaka utövarna  eller komma på fötter igen efter pandemin. 

Tyngdpunktsområden

  • Verksamhet som riktar sig till barn och unga
  • Verksamhet som inspirerar och får fler att röra på sig enligt gällande rekommendationer.
  • Verksamhet som utvecklar, utbildar och stärker idrottsföreningen så att den erbjuder bästa möjliga verksamhet för sina medlemmar. 
  • En inkluderande och öppen förening: det är lätt att komma med i föreningens utbildning-, förenings-, barn- och ungdomsverksamheten liksom motionsverksamhet.

Föreningen som beviljas föreningsstöd förutsätts följa Finlands Svenska Idrotts etiska principer dvs. ren idrott, rent spel, likabehandling och jämställdhet. Därtill bör verksamheten stödja en hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Kostnader som hänför sig till projekt såsom köptjänster, hyror och arvoden/löner kan beviljas. Även kostnader för resor, läger och i viss mån även tävlingsverksamhet kan omfattas av föreningsstödet. Kostnader för traktering eller anskaffningar beviljas inte. 

Observera att från och med år 2022 förutsätts att föreningen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att kunna beviljas föreningsstöd.

Ett fördelningsförslag utarbetas av kansliet på Finlands Svenska Idrott och styrelsen fastställer fördelningen under våren. Samtliga sökande får svar efter att FSI:s styrelse fastställt förslagen. Understödet bör användas under år 2022. 

Föreningsstödet förverkligas med hjälp av bidrag från Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet.

Kategorier:
Allmänt