KLL POWER MOVER DANSTÄVLING 2021

Regionala tillställningar

Tävling och uppvisning av en egen dans sker som regionala tävlingar i april. Domarna väljer ut de bästa tävlingsgrupperna och de finaste uppvisningarna. Orter: *Tammerfors, *Björneborg, Uleåborg 15.4, Hauho 20.4, Vasa 28.4, och huvudstadsregionen (platsen är ännu oklar).
*tävlingar inom städerna. Pga koronan har tävlingarna ingen nationell final detta år.

Anmälning och rätt att delta

Deltagaravgiften skall betalas före den 30 mars.
Deltagaravgift: 25€ – 40€/ grupp, för solodansare är avgiften 15€/video.
Rätt att delta har grupper med elever från samma skola och man får delta med flera grupper i olika klasser. Singeldansare tävlar med videobidrag.

Kutsut ja ohjeet på finska på KLL:s hemsida där även anmälningen sker.

Klasser

A-klass – Tema är Disco/lågstadier stor grupp, 7-24 dansare
B-klass – Tema är Disco/högstadier stor grupp, 4-14 dansare
C-klass – Tema är Disco/lågstadier liten grupp, 3-6 dansare
D-klass – Tema är Disco/högstadier och gymnasier, 2-3 dansare (övre åldersgräns 18 år)

I klassen för singeldansare tävlar man med videobidrag. Man får själv välja musik och tema. För låg- och högstadiet: a)streetdans eller b) annan dans och för andra stadiet andra danser

N-klass – Uppvisningsklass för nybörjare åk 1-9, 4-14 dansare. Fritt tema. I uppvisningsklassen kan man även delta med video, vilken bedöms och får ett utlåtande på.

Danstävlingens regler hittar ni här.

Tid och musikval för dansen

Bidragens längd skall vara mellan 2-3 minuter. I alla klasser får man fritt välja musik. Man behöver inte använda musik eller kläder som hör till Disco-genren utan temat får fritt tillämpas.

Priser

Alla grupper får skriftlig respons och diplom. I de regionala tävlingarna belönar domarna de bästa uppvisningarna med hederspris.

För mera information:
Finlands Skolidrottsförbund
www.kll.fi   

terho.tomperi@kll.fi 

power_mover_logo_ver01

Kategorier:
Allmänt Skolidrott