Årsmöte

Fem knytnävar mot varandra i kontorsmiljö.

Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f sammankallar härmed till

ÅRSMÖTE

onsdag 27 mars 2024 kl.17.30 i Helsingfors, Sportens Hus, Gjuterivägen 10, våning 5 eller digitalt via en länk som fås per e-post från kite@idrott.fi

Skolans förening/skolan har rätt att låta sig representeras av ett eller flera ombud, men endast ett ombud har rätt att använda föreningens/ skolans rösträtt. Samma person kan vara ombud för endast en skola. Skolans ombud bör vara försedd med fullmakt.

Skola som önskar få någon fråga upptagen till behandling på årsmötet bör meddela skriftligen till förbundsstyrelsen, en vecka före mötet(senast 20.03.2024) 

Varje skola/medlemsförening har vid årsmötet endast en (1) röst.

SVENSKA FINLANDS SKOLIDROTTSFÖRBUND r.f

            

Christel Lundström

Ombudsman

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Kategorier:
Allmänt Skolidrott