Distansföreläsning: Ordna tillgängliga evenemang 4.12

Välkommen med på Finlands Svenska Idrotts föreläsning enkla tips för att ordna tillgängliga evenemang måndagen 4.12 kl. 18:00-19:30. Under föreläsningen behandlas teman som är väsentlig att känna till för att kunna ordnar tillgängliga evenemang, bland annat: 

  • Kommunikation och marknadsföring
  • Ordnandet av fysiska evenemang 
  • Ordnandet av evenemang på distans
  • Tips på tillgängliga samarbetspartners 

Tillgänglighet är en förutsättning för att alla skall kunna delta i samhället så självständigt som möjligt, oberoende funktionsförmåga. Då det ordnas tillgängliga evenemang gör det deltagandet möjligt för fler och samtidigt bidrar det till ett lättare deltagande för alla. Till god tillgänglighet hör till exempel att det går lätt att hitta fram, komma in eller att det finns information om var det fås tag på hjälp ifall det behövs. 

Som föreläsare fungerar Lotta Nylund som arbetar för tillfället på Finlands Svenska Idrott med projektet Vi också. Under sin karriär har Nylund ordnat tillgängliga evenemang och utbildningar både på distans och fysiskt. Nylund har samlat på sig kunskap genom att följa med landets bästa tillgänglighet kartläggare. 

Föreläsningen riktar sig till idrottsföreningar och personer som ordnar idrottsevenemang, samt andra intresserade. 

Du kan delta på tillställningen på distans via Zoom. Deltagande är kostnadsfritt. Som arrangör fungerar Finlands Svenska Idrott.

Anmäl dig med via länken som du hittar du här eller per telefon till
Tarja Krum, Hållbarhetschef på Finlands Svenska Idrott: 040 660 6847.
Anmäl dig senast den 28.11.2023 kl. 23.59.

Person stöter kula, utomhus

Kategorier:
Hållbar idrottsförening