Öppna verksamheten för dövidrottare

Lina Karlsson står ute i skogen. Han har blå träningskläder på sig.
Lina Karlsson

Hur kan man inkludera en person med hörselskada eller hörselnedsättning i föreningsverksamheten? Dövidrottaren Lina Karlsson vars modersmål är finlandssvenskt teckenspråk, har delat med sig sina upplevelser inom Finlands Svenska Idrotts projekt “Vi tecknar också inom idrott”.

Med dövidrott avses idrott för personer med en hörselnedsättning på minst 55 decibel. Inom dövidrotten ordnas internationella tävlingar som nordisk baltiska mästerskap, europamästerskap, världsmästerskap och Deaflympics. I Finland finns för tillfället kring 200 dövidrottare.

En person med en hörselnedsättning har en hörselnedsättning av viss grad eller kvalitet, men behöver inte vara döv. Personer med hörselnedsättning kan kommunicera med tal, teckenspråk eller båda. Under 100 personer har finlandssvenskt teckenspråk som sitt modersmål. Att vara hörselskadad innebär att man har en hörselskada som är lindrig, medelsvår, grav eller mycket grav. Hörselskador kan vara mycket olika, en del kan höra till exempel bara höga eller låga ljud, en del kan höra inget alls eller ha hörselskadan bara i ena örat. 

Dövidrottaren Lina Karlsson har idrottat så gott som hela sitt liv. Till grensortimentet har hört bland annat friidrott, skidåkning och orientering, men nu ligger målet på sommarens världsmästerskap i orientering. Hon har nyss sparkat i gång säsongen med att delta i orienteringsevenemanget Portugal O Meeting i Sao Bartolomeu do Quteiro, lite utanför Lissabon. 

Vanliga fördomar som dövidrottare stöter på är till exempel att det är svårt för dem att delta eller att man inte kan kräva samma saker, som av hörande idrottare. Verksamheten kan behöva anpassning enligt idrottarens behov, men ingenting hindrar dövidrottare från att delta i samma grenar, grupper och lag som hörande idrottare. Verksamheten kan anpassa genom att till exempel använda visuella hjälpmedel, som bilder, eller startljus istället för startskott.

Samhörighet och upplevelsen av delaktighet är viktiga för vem som helst som deltar i verksamheten, någonting det är bra att lägga extra märke till då man inkluderar dövidrottare i verksamheten. Ta i hänsyn idrottarens behov, som vilket språk hen använder och hurdana förhållanden hen behöver för att kunna delta. Öppen dialog mellan idrottaren och ledaren är viktigt för att samarbetet skall fungera. Respektera den hörselskadades integritet och låt hen själv berätta om sin hörsel och sitt språk, ifall hen vill.  

Förbundet som främjar jämlikheten inom idrott och motion för hörselskadade heter Finlands dövas idrottsförbund (SKUL). Verksamheten är öppen för alla motionärer med en hörselnedsättning. Att kunna teckenspråk är inte ett måste. SKUL har utvecklat en guide för möten med döva och hörselskadade idrottare. Guiden finns tillgänglig på deras hemsidor, flytta dig till guiden här. I den finns samlat tips på hur man bemöter både teckenspråkiga och talspråkiga idrottare med nedsatt hörsel, terminologi och annat som är bra att ta i beaktande i idrottsverksamhet.  

Iida Laitila, projektassistent i projektet Vi också

Kategorier:
Allmänt