Idrottsorganisationer vill se en investering på 200 miljoner euro för att främja funktionsförmågan – vi föreslår ett nationellt spetsprojekt i det framtida regeringsprogrammet

Idrottsorganisationerna kräver ledarskap, agerande och investeringar från den framtida regeringen för att desarmera den tickande bomben med för lite motion och rörelse i samhället. Finlands olympiska kommitté, Finlands Svenska Idrott, de regionala idrottsförbunden och Finlands arbetaridrottsförbund föreslår ett tväradministrativt kapacitetsprogram, som tar upp problemen med för lite fysisk aktivitet inom alla ministerier som ett tyngdpunktsprojekt i det framtida regeringsprogrammet. För att genomföra programmet föreslår idrottsorganisationerna ytterligare investeringar på totalt 200 miljoner euro årligen.

– Utan operativ förmåga finns det ingen framtid. Den fysiska inaktiviteten hotar finländarnas förmåga att arbeta och fungera samt deras fysiska och psykiska kriskapacitet. Den fysiska passivitetskrisen urholkar socialförsäkringssystemets bärförmåga och grunden för hela vårt välfärdssamhälle. Därför måste vi öka finländarnas funktionsförmåga och deras fysiska aktivitet genom ett tyngdpunktsprojekt i det framtida regeringsprogrammet, säger vd:n för Finlands olympiska kommitté Taina Susiluoto, generalsekreterare i Finlands Svenska Idrott Henrika Backlund, ordförande för de regionala idrottsförbunden Aino-Maija Sirén och Riku Tapio, generalsekreterare för Arbetarnas Idrottsförbund.

Det operativa funktionsprogrammet bör ledas på regeringsnivå och ha ett tväradministrativt styrmandat. Det nationella funktionsförmågeprogrammet presenterades också i veckan av arbetsgruppen som undersökt kulturens och idrottens effekter på välmåendet.

– Finland behöver ett starkt ingripande för att lösa situationen med för lite rörelse. Utöver medverkan av kommunala idrottstjänster, skolor, företag och idrottsföreningar skall krisen med den fysiska inaktiviteten lösas genom insatser på arbetsplatser, vårdcentraler, uppbåd, institutionsboenden, i planläggningen och på TE-centraler. För att stoppa krisen måste vi agera i en gemensam riktning effektivt och tväradministrativt, framhåller organisationerna.

Läs mer om programmet för operativ funktionsförmåga och nödvändiga investeringar här, https://www.olympiakomitea.fi/uploads/sites/1/2023/03/4362c4c9-toimintakykyohjelma-.pdf


Mer information:

Taina Susiluoto, vd för Finlands Olympiska kommitté

Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott

Aino-Maija Sirén, ordförande för de regionala idrottsförbunden

Riku Tapio, generalsekreterare för Arbetarnas Idrottsförbund

Kategorier:
Allmänt