Nytt projekt ska få flyktingar att känna sig välkomna i Finland med hjälp av idrott

Nu i dessa tider är det viktigt att idrotten bidrar med hopp och det känns meningsfullt att göra insatser för att öka välbefinnandet hos de flyktingar som anländer till Åbo.

Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott

WELLcome-projektet är en av de 17 projekt som beviljades finansiering av Europeiska kommissionen. Sammanlagt delades det ut 5,5 miljoner euro för pilotprojekt inom idrottssektorn. FSI och Humak fick den största summan i sin kategori och beviljades hela 211 000 euro för sitt projekt. Esbo stad var den andra finländska aktören som fick finansiering.

I projektet WELLcome – Wellbeing and integration through sports, utvecklas innovativa och effektiva verksamhetsmodeller inom idrottssektorn, för att integrera och engagera flyktingar i samhället med hjälp av idrott. Inom projektet utvecklar Finlands Svenska Idrott (FSI) och Finlands Humanistiska Yrkeshögskola (Humak), tillsammans med idrottsföreningar och mottagningscentraler i Finland, möjligheterna till idrott för barn och ungdomar med invandrarbakgrund. I projektet erbjuds också aktörerna i föreningarna (så som ledningen, tränare, lagledare och frivilliga) möjlighet att öka sitt kunnande i främjande av mångfald.

Som pilotidrottsförening i projektet fungerar ÅIFK, som är en tvåspråkig idrottsförening i Åbo med över 600 idrottare i sin verksamhet inom fotboll, handboll och friidrott. 

Vi har sedan tidigare erfarenhet av integrering av asylsökanden, både barn och vuxna, och det som vi speciellt ser fram emot är att ÅIFK via projektet får konkreta redskap i form av utbildning av både våra tränare och andra funktionärer som hjälper oss att bättre ta hand om och integrera nya medlemmar i vår verksamhet.

Lena Hindström-Pesu, verksamhetsledare ÅIFK

Projektets verksamhetsmodeller sprids nationellt i Finland till samtliga idrottsföreningar som hör till Finlands Svenska Idrott och enligt god praxis delges de även internationellt. Projektet inleder sin verksamhet i medlet av april 2022 och pågår i två år. 

Utbildningsstyrelsen var till stor hjälp i ansökningsprocessen med WELLcome-projektet och erbjuder stöd och rådgivning för aktörer inom idrottssektorn i projektansökningar. 

Direktör Tiina Kivisaari från undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde inom idrott gläder sig över de finländska aktörernas framgångar. 

“Jag är väldigt glad för att de finländska aktörerna deltar i EU:s ansökningsomgångar och utnyttjar EU-finansieringen för att utveckla sin verksamhet och bilda internationella nätverk.”

Tiina Kivisaari, direktör

Ytterligare information

Tarja Krum, hållbarhetschef
Finlands Svenska Idrott
+35840 621 2560, tarja.krum@idrott.fi

Janina Sjöstrand, lektor
Finlands Humanistiska Yrkeshögskola
0400 349 207, janina.sjostrand@humak.fi 

Kategorier:
Allmänt WELLcome