God förvaltning inom idrottsföreningar

Välkommen med på föreläsning om god förvaltning inom idrottsföreningen torsdagen den 9.2. kl.17.30-19.30. Under föreläsningen behandlas teman som är väsentligt för föreningar att känna till, bland annat 

  • föreningslagen
  • styrelsens ansvar
  • förvaltningssystem 
  • kontraktuella nätverk

Dessutom tas också upp teman kring arbetsgivaransvar som arbetslagens tillämpningsområde, arbetsavtal, arbetstid och ledarskap.

Föreläsningen riktar sig personer med beslutsfattande roll i idrottsorganisation men även andra intresserade är varmt välkomna att delta.

Som föreläsare fungerar Pia Ek som har arbetat som jurist inom både idrottsjuridik och teknikbranschen i över tjugo år. Under sin karriär har Ek arbetat mycket med olika idrottsorganisationer och hjälpt bland annat nationella och internationella idrottsorganisationer, elitidrottslag, medieföretag och idrottssponsorer. Ek har även varit varit ledamot och vice ordförande i Idrottens rättsskyddsnämnd samt ordförande i Finlands Centrum för Etiks styrelse. 

Du kan endera delta på tillställningen på plats eller på distans via Zoom. Tillställningen arrangeras vid Taitotalo, Gjuterivägen 8, Helsingfors. Vi uppmuntrar att komma på plats med kollektivtrafik (buss 200, 25, 30, 300, 54, 550, 59 eller A tåget) eller samåka. Det finns också ett begränsat antal parkeringsplatser till förfogande. 

Traktering bjuds till deltagarna på plats. Deltagande är kostnadsfritt. Som arrangör fungerar Finlands Svenska Idrott. 

Anmäl dig

Anmäl dig med via länken nedan senast den 1.2.2023 kl.23.59.

Anmäl dig här

Kategorier:
Allmänt Hållbar idrottsförening