Nomineringen har öppnat för årets finlandssvenska idrottspriser

Nu är det hög tid att nominera era kandidater till årets idrottspriser. Nomineringen är öppen fram till 6.11.2023. Man kan nominera en eller flera kandidater inom varje priskategori. Priserna som kommer att delas ut är Årets förening, Årets tränare, Ungdomspriset samt Bragdmedaljen.

Precis som tidigare kommer en prisjury efter nomineringstidens slut att välja ut tre kandidater inom varje kategori. Därefter sker en ny omröstning på webben och alla får rösta på vem man vill se som vinnare av de tre kandidaterna inom respektive kategori. Även prisjuryn avlägger sina röster som senare räknas ihop med webbrösterna.

Det finlandssvenska idrottsåret är en digital version och utveckling av den traditionella idrottsgalan som ordnats årligen under januari-februari månad. Under programmet får vi besöka idrottare, tränare, föreningar och eldsjälar i Svenskfinland, som alla har idrotten gemensamt. Under programmet delar vi ut priserna i dessa fyra kategorier. Programmet kommer att sändas i februari 2024.

Nominera din kandidat

Nomineringstiden pågår mellan 20.10-6.11.2023

Till nomineringen

Kriterierna för varje priskategori

Bragdmedaljen

Sportpressens guldmedalj instiftades i tiderna som belöning för utomordentlig idrottsbragd under året. Den tilldelades åt en medlem i någon CIF (idag Finlands Svenska Idrott) tillhörande förening, eller åt annan finlandssvensk idrottare.

Bragdmedaljen kan tilldelas en finlandssvensk idrottare, ledare, aktion, idrottshändelse eller idrottsgärning. Bragdmedaljen tilldelas inte enbart beroende på eventuella medaljer och framgångar i nationella och/eller internationella tävlingar. En idrottsbragd kan vara ett starkt engagemang och en mångårig satsning som varit till stor förmån för idrotten på svenska i Finland.

Årets förening 

Kan tilldelas en finlandssvensk förening som ”lever i tiden”, med en innovativ och välskött verksamhet. Priset kan även tilldelades en förening för ett bra gjort sektionsarbete. Föreningen har en bred verksamhet och/eller juniorverksamhet. Föreningen främjar allas möjlighet att utöva idrott oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning osv. Föreningen jobbar med att motverkar diskriminering och kränkning. Det är en fördel om föreningen har Tähtiseura certifiering.

Årets Tränare

Kan tilldelas en finlandssvensk tränare med mångårig aktiv tränarverksamhet. Tränaren har ett engagemang på bred bas och fungerar som en ambassadör för idrottsgrenen. Tränarens främjar allas möjlighet att utöva idrott där likabehandling och jämställdhet beaktas.

Ungdomspriset

Priset tilldelas tre stycken ungdomar i åldern 15-20 år som haft stora framgångar både nationellt och internationellt inom respektive gren. Priset kan endast mottas en gång och endast av idrottare som tillhör någon av Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund. 

Kategorier:
Allmänt