Reflektioner från första Nätverksträffen: Bästa sättet att göra förändringar är att vara med!

Andre Sten, civiltjänstgörare på Finlands Svenska Idrott, deltog i den första nätverksträffen. I följande blogginlägg kan du läsa om Andres reflektioner och sammanfattning av den första träffen.

Finlands Svenska Idrott har tillsammans med Kvinnoorganisationernas Centralförbund skapat ett “Hållbar idrott – nätverk”, där kunskap om jämställdhet, trygg miljö, god förvaltning, miljöfrågor och antidoping delges på svenska för att öka kunskap av dessa teman bland idrottsfältets aktörer, bl.a. idrottsledare och – volontärer. Nätverket består av föreläsningar och utbyte av erfarenheter hos förbund och föreningar. Av teman görs material på svenska. Nätverket är tvåspråkigt med fokus på svenskan. 

Den 2.2 2023 var den första träffen som fungerade som inledning till nätverket. Under träffen konstaterades att bästa sättet att göra förändring är att vara med. Nätverket är riktat för aktiva inom idrottsföreningar som är intresserade av teman kring hållbarhet. Nätverket är projektfinansierat av Undervisnings- och kulturministeriet för år 2023 då det är planerat att förverkliga fem nätverksträffar kring teman som berör hållbarhet. Träffarna hålls ca 1 gång per två månader. Inför träffarna har man möjlighet att önska ett viss tema, som tas i beaktande inför kommande träffar. T.ex under den första träffen kom det önskemål hur den nya translagen kommer att påverka idrottsverksamhet samt konkreta tips i hur förverkliga en hållbar idrottsverksamhet.

Under träffen delades också tips i att förverkliga en trygg och trivsam tillställning genom att använda sig av trivselregler. I trivselreglerna kan tas upp:

  • Bemötande av varandra med respekt
  • Förande av diskussioner och kommentarer på en saklig nivå
  • Alla är ansvariga för att tillställningen förblir trygg och trevlig

På Kvinnoorganisationernas Centralförbunds hemsida hittas även exempel på trivselregler och hur det kan se ut med tanke på t.ex. sociala media. Här hittar du organisationens trivselregler (på finska).

Under den andra hälften av mötet lades det fokus på osakligt beteende och sexuella trakasserier. Sanni Laurila från samtalstjänsten “Du är inte ensam” presenterade forskning och lagstiftning kring temat.

Laurila tog upp vardagliga exempel på hur osakligt beteende och sexuella trakasserier kan se ut och hur man kan ta itu med det. Hon påpekade att samtalstjänsten “Du är inte ensam”  fungerar bland annat som en konsultationstjänst för föreningar i hur man gå tillväga i svåra situationer. Laurila berättade också om den nya sexualbrottslagen med betoning på följande ändringar: 

  • Våldtäkt är beroende på samtycke
  • Olovlig spridning av en sexuell bild är nu straffbart
  • Sexualbrott mot barn klassificeras som allvarligare och bestraffningen blir strängare
  • Till sexuellt antastande räknas även gärningar som kan jämställas med fysisk beröring

Nätverkets följande träff är  den 13.4 kl.18:00 – 19:30. Du kan anmäla dig med via denna länk ifall du inte ännu är på nätverkets e-postlista.


Kategorier:
Nätverksträff