Man mår bra av att vara ute

Sedan 1992 har jag varit en del Skogsmulleverksamheten, där jag fått röra mig ute i naturen tillsammans med barn och deras pedagoger. Att spendera tid ute i naturen är en vana vi har sedan urminnestider och det finns många fördelar med det. Ändå är tröskeln hög för många att ta sig ut och uppleva alla fördelarna.

När vi fått en vana att röra oss ute i naturen slappnar våra kroppar av på ett naturligt sätt. Kroppen går automatiskt in i ett avslappnings- och viloläge, istället för att vara i ett försvarsläge. När kroppen slappnar av minskar stressnivån, någonting som samtidigt förbättrar vårt immunförsvar.

”I naturen använder vi alla våra sinnen”

Naturen följer en rytm som gör oss trygga. Där sekunder, minuter och timmar blir dygn. Dygnsrytmen hjälper oss att hålla reda på tiden. Av dygn blir det veckor, veckor som blir till månader, månaderna till år och så vidare. I naturens stora system, är vi som människor ganska små.

När vi vistas ute i naturen använder vi alla våra sinnen, vi följer med hur naturen förändras. Natur är omväxlande, vilket gör att varje steg vi tar bör anpassas till underlaget. Ute är vi även mer motoriskt aktiva. Hela vår kropp är aktiv och får jobba.

Det lilla skogsmullebarnet i verksamheten ser naturen framför fötterna, och anpassar sina fötter till stenar och stubbar för att inte ramla. Den vuxna ser längre fram i naturen, vi ser träden, kärren och stenarna. Vi känner oss bekväma med att röra oss i närskogarna där vi känner terrängen och enkelt kan navigera.

Oändliga möjligheter tack vare allemansrätten

Eftersom vi i Finland har den unika allemansrätten och oändliga möjligheter få röra oss ute, är det också viktigt att alla kommer ut på ett sätt som känns tryggt och bra.

Under hösten deltar Finlands Svenska Idrott i två olika kampanjer för att få fler att röra på sig ute i naturen. Den ena är Yles kampanj “Vi drar till skogs” där vi vill få fler att utnyttja den fina allemansrätten vi har i Finland. Den andra är Suomen Latus kampanj Nuku yö ulkona, eller på svenska “Sova ute”, vilket firas 8.9.2018.

Så ta ditt pick och pack, tält, sovsäck och underlag och spendera natten ute i naturen. Ta gärna också ett foto från detta och lägg upp på sociala medier under #sovaute. Hur många av oss antar utmaningen att tillbringa en natt i naturen?

Eva-Lotta Backman

motionschef

eva-lotta.backman@idrott.fi
+35850 524 9624

Kategorier:
Allmänt