Vart är den Finlandssvenska idrotten påväg?

Att möjliggöra idrott och motion på svenska i Finland är Finlands Svenska Idrotts uppgift i egenskap av en idrotts- och motionsfrämjande organisation och centralförbund för 10 medlemsförbund. Vi vill skapa ett livslångt intresse för idrott och motion. Då samhället utvecklas och idrottsfältet med den, behövs också en uppdatering av verksamheten och gemensam strategi för att nå resultat och överenskomna mål. Därför utarbetar Finlands Svenska Idrott som bäst en strategi för framtiden. Med Strategi2030-arbetet vill vi bättre och effektivare kunna betjäna våra medlemsförbund och idrottsföreningar men också svara på de behov som samhället har gällande idrott och motion. 

Kategorier:
Allmänt