Lunchsamtal med Ercan Topçu om lagkultur i olika länder

Hur ser en bra lagkultur ut, och finns det bra och dåliga sådana? Hur bygger man upp en hållbar lagkultur? Och vilka skillnader finns det mellan till exempel Turkiet och Finland i fråga om lagkultur inom fotbollsklubbar? Detta temat har vi diskuterat tillsammans med Ercan Topçu i ett lunchsamtal.


Fotbollsspelaren Ercan Topçu kommer ursprungligen från Turkiet, men bor nuförtiden i Helsingfors och studerar svenska vid svenskspråkiga medborgarinstitutet Arbis. Topçu har också studerat kemi i Turkiet samt i Sverige, och gjorde därefter sin master i medicinsk kemi i Finland. 

Fotboll har alltid varit en viktig del av Topçus liv. Han började idrotta redan när han var mycket liten i närområdet kring hemmet i Turkiet. Fotbollsplanen låg bara 100m från hemmet, och hans föräldrar har alltid stöttat och uppmuntrat honom till att spela fotboll. Hans äldre bror spelade fotboll varje dag med sina vänner, där också Topçu fick vara med, vilket kändes coolt för honom. När hans storebror tränade ensam hemma så fick Topçu ofta fungera som målvakt, varifrån också hans karriär som målvakt började. Sedan dessa tider har idrotten alltid hängt med Topçu. Han har spelat fotboll i Turkiet, Sverige och för tillfället spelar han i Finland i tredje division.

Lagkulturer i olika länder

Topçu har varit med i flera olika fotbollsklubbar och lag, och dessutom också i tre olika länder. Han berättar att det finns tydliga skillnader i lagkulturen länder emellan. Inga bättre eller sämre, men skillnader finns. Topçu menar att lagkulturen i Turkiet baserar sig mycket på känslor vilket i sin tur skapar en stark personkemi mellan lagmedlemmarna. I Sverige är lagkamraterna sociala men han upplever gruppandan ändå inte lika stark som i Turkiet.

I Finland menar han däremot att det är lite annorlunda. Enligt Topçus egna upplevelse så pratar man inte lika mycket sinsemellan utanför fotbollsplanen, och individerna är mera fokuserade på endast fotbollen. Topçu upplever det som att man inte på samma sätt som i till exempel Turkiet frivilligt ställer upp och hjälper andra. I Turkiet vill människor kanske spela för att ta del av lagandan, medan man i Finland kanske mera spelar för sin egen hälsa.

“Jag hade en bruten fotled för några år sedan i Finland under en match. Vi diskuterade efter matchen och vi utvärderade att det var tydligt att fotleden var bruten. Jag behövde hjälp och det slutade med att jag körde själv med min egen bil till sjukhuset. Alla hade något annat att göra.”

Fokus på att bygga upp en tydlig lagkultur

Topçu anser att man i alla lag borde fokusera på att bygga upp en bra och tydlig lagkultur. Och med en tydlig lagkultur menas att man har gemensamma värderingar, förståelse för respekt, hållbarhet och jämlikhet. Enligt Topçus erfarenheter så blir spelarna mera delaktiga i laget om det finns ett hållbart förhållningssätt till att utöva fotboll, samt att spelarna känner till lagets värderingar från början.

Några praktiska exempel på hur man kan bygga upp en lagkultur enligt Topçu är att ordna gemensamma aktiviteter utöver fotbollen, till exempel teambuilding-aktiviteter är ett bra sätt att stärka lagandan.

“Exempelvis, i mitt finska fotbollslag för 10 år sedan hade vi en låg budget. En dag hjälpte vi med att bära saker vilket vi fick 1000 euro ersättning för. Jobbet gick snabbt och var en perfekt gemensam aktivitet utanför planen. Vi gjorde teamwork tillsammans och tjänade pengar som hjälpte oss att betala kommande turneringsresor.”

Topçu menar att tränarna har en viktig roll i uppbyggandet av lagkulturen, eftersom de vanligtvis fungerar som förebilder för spelarna. Som tips till tränare runt om i olika klubbar så ger Topçu tips om att öka sin kunskap kring temat genom att till exempel delta i olika utbildningar. Det är också enligt Topçu bra att besöka andra klubbar, både i Finland och utomlands, för att se vad de gör, hurudan laganda de har och om man kan få tips till sin egen verksamhet. 


Lunchsamtalet ingår i en filmserie inom temat hållbar idrott producerat av Finlands Svenska Idrotts projekt Barn och unga på samma linje. Samtalen leds av Finlands Svenska Idrotts hållbarhetschef Tarja Krum.


Kategorier:
Allmänt