In memoriam Ingmar ”Pelle” Björkman 1931-2020

Det är med stor sorg vi nåtts av budskapet om vår hedersmedlem Ingmar “Pelle” Björkmans bortgång. Pelle ägnade större delen av sitt liv till att vara med och utforma den finlandssvenska idrotten bl.a. genom sitt engagemang i våra nationella förbund, på föreningsnivå och i internationella sammanhang. Tack vare Pelle har vi också en stor del av vår finlandssvenska idrottshistoria bevarad i form av böcker om idrottsprofiler, bragder, bilder och idrottshistoria.

Tack Pelle för din insats och må du vila i frid,
önskar Finlands Svenska Idrott tillsammans med medlemsförbunden.

Kategorier:
Allmänt