Idrottens ansvarsprogram 2020-2024

Finlands Olympiska kommitté har publicerat Idrottens ansvarsprogram för åren 2020-2024 på svenska.

Programmet innehåller målsättningar för fem temaområden:

  • Bra administration
  • Trygg verksamhetsmiljö
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Miljön och klimatet
  • Antidoping

Idrottsgemenskapens mål är en ansvarsfull idrott och motion i föreningar och förbund. Verksamheten skall vara transparent, öppen och inkluderande. Idrottens skall ge glädje och positiva upplevelser. Idrotten skall också vara välkomnande för alla. Verksamheten skall vara hållbar samt etisk och ren.

Programmet innehåller en hel del länkar till forskningar och material, som största delen är på finska. Vi utreder vilka delar av materialet som vi kan få översatt till svenska. Har ni behov av något specifikt material så ta gärna kontakt så för vi önskemålen vidare.

För mera information

Kategorier:
Allmänt