Hurdan idrotts- och motionsverksamhet på svenska ska vi ha i framtiden?

Inom Finlands Svenska Idrott pågår som bäst ett strategiarbete med sikte på 2030 för att staka ut en väg för hur arbetet ska utvecklas så att det bäst betjänar idrotten och motionen på svenska i Finland. Du, som är aktiv i en idrottsförening eller ett idrottsförbund, har säkert funderat på vad som borde göras och hur du skulle vilja utveckla verksamheten och vad som skulle behövas bäst och mest.

Kom och diskutera dina frågor med oss! Passa samtidigt på att ställa dina frågor om föreningsstödet, hemsidor eller digital administration.

Vi är den 20 februari i Jakobstad på Optima kl. 18-20 och den 27 februari i Helsingfors på Sportens hus, Gjuterivägen 10 kl. 18-20 och vill gärna träffa dig över en kopp kaffe. Varmt välkommen!

Anmäl dig till tillfällena här:
Jakobstad senast 13.2
Helsingfors senast 21.2

För mera information

Arto Sirviö

Idrottschef

arto.sirvio@idrott.fi
+358400 595 432

Kategorier:
Allmänt