Arbete för ett jämställt och respektfullt bemötande på idrottsfältet

Projektet På samma linje är ett sektoröverskridande samarbete mellan Föreningen Luckan r.f. och Finlands Svenska Idrott. Avsikten med projektet är att höja tränarnas kompetens inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet.

Projektet arbetar för att alla ska få ett respektfullt bemötande och ha samma förutsättningar på idrottsfältet. På samma linje sprider också goda metoder för inkludering av mångfald, med fokus på att stärka unga kvinnors ställning inom idrott. Projektet arbetar för hela Svenskfinland med personal både i Vasa och Huvudstadsregionen.

Det är viktigt att idrottsfältets tränare, ledare och föreningsaktiva blir medvetna om att ett jämställt och jämlikt förhållningssätt ger en trygg och trivsam idrottsverksamhet för alla”, säger projektkoordinator Tarja Krum, som arbetar för Finlands Svenska Idrott.

“Jag är glad att få vara med. Det bor trots allt en liten jämställdhetskämpe inom mig, bland annat via studierna gick jag några valbara kurser i normtänkande, könsfrågor och flickforskning. Så det är ju nästan över förväntan att jag får vara med och jobba med sånt även i tränarjobbet”, säger Finlands Svenska Orienteringsförbunds tränare Fredric Portin, som är medlem i styrgruppen.

Projektet kommer att samarbeta med aktörer som Folkhälsan, Olympiska kommittén, UngInfo, Solvalla – och Norrvalla idrottsinstitut. Dessutom kartläggs modeller och metoder som utförts i Norden och övriga Europa.  

“ För tillfället behandlas dessa teman rätt ytligt inom tränarutbildningar och i föreningarnas verksamhet. Det här vill vi få en ändring i och kommer att samarbeta med både läroverken och föreningars styrelser. Lämpliga verktyg och utbildningspaket kommer att utarbetas för att höja kompetensen på fältet”, berättar projektledare Anne Ahlefelt.

Projektet finansieras av ESF via NTM-centralen i Norra Österbotten samt av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder. Projektet är tvåårigt.

För mer information

Anne Ahlefelt, projektledare
På Samma Linje, Luckan r.f.
anne.ahlefelt@luckan.fi
+35850 373 3120

Tarja Krum, projektkoordinator, Helsingfors
På Samma Linje, Finlands Svenska Idrott
tarja.krum@idrott.fi
+35840 621 2560

Sonja Rodén, projektkoordinator, Vasa
På Samma Linje, Luckan r.f.
sonja.roden@luckan.fi
+358 50 4682730

www.sammalinje.fi

Kategorier:
Allmänt