Hjälpmedelsutbildning 9–10.10.2021 i Helsingfors

Hjälpmedelsutbildningen erbjuder kunskap och information om hur personer med olika former av grov funktionsnedsättning kan delta och känna sig delaktiga. Utbildningen riktar sig till närstående till personer med funktionsnedsättning samt professionella som arbetar på fältet.

Utbildningen erbjuder lösningar för på hur personer som använder sig av hjälpmedel och hur man tillsammans med en personlig assistans kan delta och röra på sig.

Utbildningens mål:

  • Förstå vilka möjligheter hjälpmedel erbjuder
  • Personer med olika former av grov funktionsnedsättning
  • Känna till hurudana hjälpmedel det finns.
  • Kunna använda och justera hjälpmedel.
  • Känna till hjälpmedels anskaffningsoch prövningsmöjligheter.
  • Bekanta sig med hjälpmedelslagstiftningen och rättigheter.
Praktisk information om utbildningen:

Utbildningen sker på finska. Vi har personal på plats som kan hjälp med översättningen vid behov.

Deltagaravgiften är 30 euro per person. Deltagaravgiften innehåller kursmaterial, lunch och kaffeservering båda dagarna. DUV-medlemmar deltar gratis.

Max 14 personer får delta i utbildningen.

utveckla ditt kunnande

Anmäl dig senast 3.10.2021. Max 14 personer får delta i utbildningen.

Anmälan sker här

Efter att ha gått utbildningen är det möjligt att organisera en liknande utbildning på sin egen ort. Välkommen med!

Läs mer om utbildningen och tidtabellen här.

För mera information
Portärttbild på Lotta Nylund som ler framför kameran
Lotta Nylund

Projektledare Vi också
+35840 660 6847
lotta.nylund(a)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt