Hjälp oss genom att besvara våra enkäter

Projektet Barn och unga på samma linje har som målsättning att öka inkludering av barn och unga som a) tillhör en sexuell- eller/och könsminoritet och b) flickor med migrationserfarenhet.

Genom enkäterna samlar projektet in information från fokusgruppernas upplevelser av idrotten. Tillhör du, eller känner du någon som tillhör målgruppen, får du gärna delta genom följande länkar. Enkäterna är öppna fram till 21.3.2021. 

Projektet Barn och unga på samma linje som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och pågår under tiden 12/2019-12/2021 under Finlands Svenska Idrotts regim. Projektet är en fortsättning på EU-projektet På samma linje som genomfördes (2018-2020) av Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrott.

Kategorier:
Allmänt