Ansök om föreningsstöd fram till 18.4.2021

Det är igen tid för föreningar att ansöka om föreningsstöd för verksamhetsåret 2021.

Föreningsstöd kan beviljas för svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska (föreningar och förbund). Även i år prioriterar vi ansökningar där flera föreningar ingår för att öka samarbetet över föreningsgränserna och stöda utvecklingen av föreningsverksamheten. 

Tyngdpunktsområden

  • Verksamhet som inspirerar och får fler att röra på sig enligt gällande rekommendationer.
  • Verksamhet som riktar sig till barn och unga, men även verksamhet för vuxna understöds.  
  • Verksamhet som utvecklar, utbildar och stärker idrottsföreningen så att den erbjuder bästa möjliga verksamhet för sina medlemmar. 
  • En inkluderande och öppen förening: det är lätt att komma med i föreningens utbildning-, förenings-, barn- och ungdomsverksamheten liksom motionsverksamhet.

Föreningen som beviljas föreningsstöd förutsätts följa Finlands Svenska Idrotts etiska principer dvs. ren idrott, rent spel, likabehandling och jämställdhet. Därtill bör verksamheten stöda en hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Fr.o.m. 2020 kan även kostnader som hänför sig till projekt såsom köptjänster, hyror och arvoden/löner beviljas. Även kostnader för resor, läger och i viss mån även tävlingsverksamhet kan omfattas av föreningsstödet. Kostnader för traktering eller anskaffningar beviljas inte. 

Ansökningstiden för föreningsstödet är 1.3-18.4.2021. Fördelningsförslaget utarbetas av personalen på Finlands Svenska Idrott och behandlas av styrelsen på sitt möte i maj. Samtliga sökande får svar efter att styrelsen behandlat förslaget och Finlands Svenska Idrott fått beslut om understödet av Svenska Kulturfonden.

Föreningsstöd 2021

Ansökan är öppen mellan 1.3 och 18.4.2021.

Ansök här

Arto Sirviö

Idrottschef

arto.sirvio@idrott.fi
+358400 595 432

Kategorier:
Allmänt