Helsingfors Gymnastikklubb (HGK) anställer TRÄNARE FÖR POJKGYMNASTER inom MAG

Helsingfors Gymnastikklubb (HGK) anställer

TRÄNARE FÖR POJKGYMNASTER inom MAG

upp till 30 timmar/vecka, 1.8.2023-31.5.2024, med möjlighet till förlängning.

Vi anställer Dig som är en meriterad och erfaren tränare inom redskapsgymnastik / artistisk gymnastik (MAG) för pojkar eller Dig med bakgrund inom redskapsgymnastik och ett stort intresse för att utvecklas som tränare. För oss är ett uppmuntrande sätt, samarbetsförmåga och ambition viktiga hörnstenar. Du bör ha en vilja, förståelse och ett intresse att arbeta med barn och ungdomar.

Arbetsuppgifterna består i första hand av att träna tävlingsgymnaster (5-17år) i manlig artistisk gymnastik, för tillfället klass Stara-klass 2, i framtiden förhoppningsvis i högre klasser. Vi anställer en tränare med erfarenhet och kompetens, men även en tränare med mindre kunskap och erfarenhet intresserar. För oss är det viktigt att du har ett stort intresse av att själv utvecklas som tränare och utveckla vår verksamhet. Det finns möjlighet till förlängning av arbetsförhållande efter maj 2024 och även flexibilitet gällande mängd arbetstimmar / vecka. Arbetstiderna är främst på eftermiddagar, kvällar och ev. veckoslut. Arbetsmängden kan anpassas enligt livssituation, minst två dagar/vecka bör du kunna binda dig 3-4 timmar per gång.

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att:

  • fungera som tränare för pojkar inom MAG
  • planera, utveckla och ansvara för pojkgymnastiken inom klubben
  • sköta administrativa uppgifter relaterade till verksamheten

Ansökningstiden går ut den 5.5.2023. Arbetsplatsen tillträds 1.8.2023, prövotid 4 månader, kontraktet är tidsbundet. Som arbetsgivare kräver vi uppvisande av brottsregisterutdrag innan arbetsförhållandet kan inledas då anställd ska jobba med barn och unga.

Om Du är intresserad av jobbet som tränare hos oss, kontakta oss gärna och skicka din ansökan jämte löneanspråk till kansliet@hgk.fi eller Helsingfors Gymnastikklubb, Lilla Robertsgatan 12-14 B, 00120 Helsingfors senast den 5 maj  2023. Kontakta gärna klubbens verksamhetsledare med låg tröskel: Micaela Holmberg,  kansliet@hgk.fi / +358 (0)50 362 4163.

Helsingfors Gymnastikklubb (HGK) är Finlands äldsta gymnastikförening, grundad 1875. Klubbens värderingar är Hälsa, glädje, kamratskap. Välmående som ett brett begrepp är viktigt för oss för alla inom vår verksamhet, oberoende av nivå, ålder eller roll. Klubben har ca 400 juniorgymnaster inom redskapsgymnastik/artistisk gymnastik  och TeamGym och därtill 350 vuxna medlemmar vars motionsform är olika typer av motionsgymnastik och redskapsgymnastik. Klubbens egen gymnastiksal är Gloriahallen på Lilla Robertsgatan i centrala Helsingfors. Klubben har tre heltidsanställda (verksamhetsledare, chefstränare, tränare) och ca 35 timanställda tränare och ledare. Klubben är en god och flexibel arbetsgivare och har en väl fungerande styrelse och många frivilliga. Klubben har därtill en stabil ekonomi. 

För mera information

Micaela Holmberg
kansliet@hgk.fi
+358503624163

Kategorier:
Allmänt