Öppna upp verksamheten för paraidrottare

Inklusion innebär en tanke om att alla har förutsättning att delta i verksamheten i olika roller, till exempel som idrottare, funktionär eller tränare. Detta är en målsättning, där man aldrig blir helt färdig. Med små, enkla saker kan vi få allt fler att känna sig välkomna att delta. 

Paraidrottaren Nette Kiviranta avslutade säsongen i paraskidåkning med en strålande tredje  plats i världscuppen, samt kammade hon hem en bronsmedalj i para-VM för storslalom. Rätt så imponerande resultat, då det var hennes andra tävlingssäsong i paraskidåkning! 

Nette började med skidåkning redan i barndomen, men 2018 var hon med om en bilolycka, som ledde till en förlamning i nedre extremiteterna. Efter effektiv rehabilitering, samt stöd och lite tryck från hennes familj och närmaste testade hon en sitski, som är en sits monterad på en fjädrande ställning, som i sin tur är fast i en skida. Åkaren har kryckstavar i händerna och sitskin styrs genom rörelser i överkroppen och armarna. Efter att ha åkt i ett par stora tävlingar, ligger målsättningen nu på inget mindre än para OS i Cortina 2026.

Genom att öka medvetenheten om paraidrott kan vi synliggöra olika grenar och möjligheter för att idrotta för personer med en funktionsnedsättning. Att hitta en gren, förening, tränare eller hjälpmedel som passar ens behov kan vara mycket utmanande och därför är det viktigt att information finns tillgänglig.

Ett bra sätt att öka medvetenheten är att ha paraidrottare med i verksamheten, både som idrottare men också som tränare. På så sätt fungerar de som förebilder för personer med en funktionsnedsättning som är intresserade av idrott, men också för sådana som inte träffat tidigare en person med en funktionsnedsättning. Detta kan bidra till att minska på fördomar som paraidrottare träffar på och hjälpa dem att få den respekt de förtjänar.

Det behöver inte planeras annorlunda verksamhet för paraidrottare, utan verksamheten kan anpassas an efter enligt individens behov. Alla är individer och det finns inte två lika funktionsförmågor, fastän funktionsnedsättningen skulle vara den samma. Våga bemöta individen som hen är, utan fördomar. Samarbete och öppen kommunikation bär en lång väg. Våga lyssna och lära er från varandra. 

Det är viktigt att skapa jämlika förutsättningar inom idrotten för personer med en funktionsnedsättning. Till exempel samma synlighet på medier, samma satsning av tränare och föreningar, samt lika prispengar är något som behöver utvecklas för en framtida mer jämställd idrott.

Texten skriven av Iida Laitila

Kategorier:
Allmänt