Handbollsförbundet hämtar Unified-handboll till Finland med hjälp av Ahos-utvecklingsstöd

Handbollsspelare som är på väg att kasta bollen mot mål, men i vägen står motståndarlagets spelare som en mur
Bilden tagen av Adam Nurkiewicz/Mediasport

Med Unified-idrott inom Special Olympics verksamhet menas att personer med intellektuell funktionsnedsättning och så kallade Unified-partners utan intellektuell funktionsnedsättning spelar i samma lag eller fungerar i par, lite beroende på gren. 

Handbollsförbundets verksamhetsledare Päivi Mitrunen berättar, att Unified-handboll har fått ett fast fotfäste i Norge och Danmark. I dessa länder har man spelat redan i flera år. 

– Ungefär samma tider, som jag hörde av mina kolleger i Norge och Danmark om Unified-handbollens popularitet, kom Lotta Nylund från Finlands Svenska Idrott och fråga, om man kunde testa grenen också i Finland, säger Mitrunen. 

Mitrunen tyckte att det var en bra idé och tanken togs också väl emot bland annan personal i Handbollsförbundet och förbundsstyrelsen. Handbollsförbundet sökte och fick Ahos-utvecklingsstöd från Finlands Paralympiska Kommittén. Nu har utvecklingen av Unified-handbollen starkt stöd av förbundet samt ekonomiska resurser. 

– Till näst måste vi få igång verksamheten i föreningarna, till en början i ens en förening. Våra medlemsföreningar var nog mycket intresserade då presenterade Unified-handbollen för dem, men vi måste bara hitta personer för att göra det, vi behöver ledare, säger Mitrunen. 

Föreningen Atlas i Vanda har visar speciellt mycket intresse för att sätta igång Unified-handbollen. Föreningen, som fungerar på huvudstadsregionen, skulle vara ett utmärkt startplats för Unified-handbollen. Unified-korgbollen, som har vuxit till den största Unified-grenen i Finland, inleddes i PuHu Juniorerna, likaså i Myrbacka i Vanda. 

För att uppfylla jämlika hobby möjligheter, är det viktigt att det också finns grenar på svenskspråkiga områden och för svenskspråkiga utövare. Handboll är en liten gren i Finland, men är populärt speciellt i Nyland på de svenskspråkiga områdena. 

– Det finns tydligt ett behov för grenen. Men det är bra att komma ihåg, att handboll inte är bara för svenskspråkiga utövare. Du behöver inte kunna svenska eller finska, för i handboll talar vi handboll, säger Mitrunen.

På finskspråkigt område ordnar idrottsföreningen Koovee från Tammerfors ett tillfälle att prova på Unified-handboll i Vuoreksen koulu på lördagen 19. november kl. 12-15. Special Olympics -idrottaren Julia Fonsén har fungerat som tillfällets dragkrfat i samarbete med Koovee, som en del av sin utbildning Vammaiset vaikuttajiksi -projektet

Ahos-stipendier och Ahos-utvecklings stöd kan ansökas två gånger om året för utbildning och utveckling av verksamhet inom paraidrott och anpassad motion. Höstens Ahos-ansökan stänger i slutet på oktober.

Mer information om Handbollsförbundets Unified-handbolls projekt på förbundets sidor (på finska)

Mer information om Ahos-stipendier och ansökan hittar ni här (på finska).

Kategorier:
Allmänt