Distansföreläsning: Hållbar hälsa och prestation 24.10

Välkommen på Finlands Svenska Idrotts distansföreläsning om relativ energibrist och ätstörningar inom idrotten tisdagen den 24.10 kl.17:00-18:30. Föreläsningen är kostnadsfri och riktar sig främst till tränare och andra föreningsaktiva som arbetar nära aktiva idrottare.

Under föreläsningen kommer vi behandla:

  • Vad relativ energibrist är och hur det kan ta sig uttryck
  • Ätstörningar inom idrotten; orsaker och varningstecken
  • Hur vi kan arbeta förebyggande med dessa problem 

Idrotten är en positiv och viktig tillgång som ger en stor samhällsnytta. Men vi får också ofta höra om idrottare som mår psykiskt dåligt och lider av exempelvis ätstörningar. Välmående är en förutsättning för hållbar prestation och vi bör inom idrottsverksamheten bli bättre på att värna om människans helhetsmående. Första steget mot att arbeta förebyggande med relativ energibrist och ätstörningar är att bli medveten om vad det är och hur vi kan identifiera problemen. Denna föreläsning ger dig verktyg för detta. 

Som föreläsare fungerar Jonna Skrifvars, erfarenhetsexpert och projektledare för projektet “Förebyggande av ätstörningar inom idrotten”. Deltagande i föreläsningen sker via Zoom och är kostnadsfritt.

Anmäl dig via denna länk

Anmäl dig senast den 21.10.2023.

Kategorier:
Allmänt Hållbar idrottsförening